Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Tisdag, september 1, 2015
 • 8.45USD-1 öre
 • 9.52EUR+2 öre
 • 13.01GBP+1 öre

Vinnare

 • Eltel8.07%
 • Consilium B6.19%
 • Arcam5.46%
 • Lifco B4.09%
 • Concentric2.81%

Förlorare

 • Viking Supply Ships B-3.4%
 • BTS Group B-2.82%
 • Image Systems-2.68%
 • Concordia B-2.53%
 • Precise Biometrics-1.83%

Utgår från Imtechs regionkontor i Linköping.

Ett tydligt uppdrag att ta tag i de strukturella problemen.

Kommer närmast från uppdraget som chef för Project Engineering inom Nynas.

Göta kanal är i stort behov av renovering och underhåll för fortsatt drift.

Totala ytan som ytbehandlades var ca 1 000 kvadratmeter.

Kommer att vara avstängd från och med den 1 september till och med den 31 oktober.

Väljer att komplettera anläggningen med ytterligare komponenter för vibrationsmätning.

Ramavtalen är tvåårigt med möjlighet till förlängning.

Uppdraget är värt 144 miljoner kronor.

Har vunnit intressanta uppdrag inom energisektorn.

Sedan 2006 har avbrottstiden i genomsnitt halverats.

Avtalet börjar gälla under hösten 2015.

I april 2017 får Knäred en ny modern transformatorstation.

Revisionen förlängdes med 10 dygn på grund av montage av en ny ventil.

Sammanlagt är det 12 kärnkraftreaktorer som ska rivas de kommande decennierna.

Det här kontraktet ger Svevia en långsiktig och stabil grund att stå på.

Vinsten föll för SJ under andra kvartalet.

Inledningsvis blir Per Sjöblom tillförordnad area manager för Västerbotten.

Förbereder en utökning av landets kraftöverföringssystem med 50 procent.

Södra Cell investera4 4 miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av sin...

Tar även underhåll av banans styr- och övervakningssystem.

Styrningen ska anpassas till Eltels koncernstruktur.

Trafikverket följer inte säkerhetsföreskrifterna menar Seco.

Ny accelerometer för vibrations- och stötpulsmätning.

Under sommaren har Trafikverket gjort flera stora upprustningar och...

Planerar service när det bäst passar både kunden och serviceteknikern.

Arbetet beräknas pågå fram till slutet av september.

Kan komma att påverka verksamheten i Trollhättan.

Consid uppskattar affären vara värd upp till 60 miljoner kronor.

Omedelbara åtgärder krävs enligt Trafikverket.

De nya avtalen träder i kraft hösten 2015.

Bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B Tools resultat.

Omsatte i fjol cirka tre miljarder kronor.

Den nya tekniken är avgörande för svensk industris fortlevnad.

Uppdraget omfattar komponentunderhåll för att säkerställa full...

Obyggnadsvolymens andel av bygginvesteringarna har stigit.

Scania i samarbete med SPM för att utveckla en ny övervakningsenhet.

Newsec förvaltar hela Folksams fastighetsbestånd.

Erbjuda 144 energibolag en mätvärdes- och mätlösning för fjärrvärme, el och...

Leverans och installation kommer att ske under första kvartalet 2016.

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 15
 • Inga kommande evenemang i feb 15
 • Inga kommande evenemang i mar 15
 • Inga kommande evenemang i apr 15
 • Inga kommande evenemang i maj 15
 • Inga kommande evenemang i jun 15
 • Inga kommande evenemang i jul 15
 • Inga kommande evenemang i aug 15
 • Inga kommande evenemang i sep 15
 • Inga kommande evenemang i okt 15
 • Inga kommande evenemang i nov 15
 • Inga kommande evenemang i dec 15

Tags in Category

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Produktnyheter