Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Måndag, juli 6, 2015
 • 8.51USD+5 öre
 • 9.38EUR-0 öre
 • 13.23GBP+3 öre

Vinnare

 • Image Systems6.84%
 • Precise Biometrics3.7%
 • Fingerprint Cards B2.97%
 • Uniflex B2.51%
 • NOTE1.55%

Förlorare

 • Lifco B-3.61%
 • Studsvik-3.03%
 • ITAB Shop Concept B-2.98%
 • Concordia B-2.7%
 • Malmbergs Elektriska B-2.65%

Bravida stärker sin närvaro i Norge via förvärv.

Uppsalapendeln får bättre underhåll i vinter.

Installation och avräkning av projektet kommer att ske under Q4.

Vederlaget för Uppköpserbjudandet skall erläggas under andra hälften av 2015.

Omfattar installation av el och kraft för processutrustning.

Byter ut vatten- och avloppsledningar, installerar ny ventilation och elledningar samt renoverar badrum och kök.

Kommer Infratek att ha huvudansvaret för drift- och underhåll av Eonsr Elnät.

Regeringen valt att avsätta 6,2 miljarder kronor per år för bostadsbyggande.

Utökar sin avdelning för service och driftsäkerhet i Göteborgsregionen.

Kunde leverera el igen under söndagskvällen efter framgångsrika underhållsåtgärder.

Arise uppför och levererar en komplett nyckelfärdig anläggning till Kumbro Vind.

I projektet ingår även ombyggnad av det befintliga kraftvärmeverket.

Blir huvudentreprenör i sex av elva geografiska områden.

Kommer att rekrytera cirka 100 nya medarbetare.

Närmare 1 100 personer har varit engagerade i revisionen.

Kontraktet med SJ löper ut den sista februari.

Utför en komplett ommålning av bron Suvantosilta.

Spårbytet pågår fram till den 30 augusti.

Avser förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder.

Bedömer att det saknas ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift.

Gör det möjligt för StoraEnso att bygga ut kartongfabriken.

Kommer att utgöra grunden för verksamheten i Finland.

Kommer att ingå i ledningsgruppen för Imtech Nordic.

Avtalet sträcker sig i första från augusti 2015 till augusti 2018 med möjlighet till förlängning.

I våras påbörjades sista etappen av renoveringen av gamla Årstabron, ett av Stockholms mest kända landmärken. 16 000 nya bultar, 1 000 ton stål...

Kommer att stationera personal i LKABs lokaler i Kiruna.

Säljer samtidigt 40 äldre lok till Nordic Re-Finance.

Förväntas vara implementerad under första kvartalet 2016.

Stor aktör inom förebyggande vägunderhåll.

Kommer att ligga till grund för övriga upprustningar

Avslutar de sista delarna i projektet att dra ny E4 genom Sundsvall.

Har ett tufft tidsschema för projektet ”Hela Vägen till Värde.

Uppgraderas till till svensk standard på 22,5 ton.

Ansvarar för produktion och underhåll av teknisk dokumentation.

Kontraktslängden omfattar på fyra år.

Reflekterande sprickbildning är ett stort problem vid underhållsarbete av...

Personal som monterar bultförband på utrustning i driftkritiska trycksatta...

Är certifierade enligt utförandestandarden SS-EN 1090-1 i samtliga...

Mindre del av ansökningarna gäller begravningsplatser.

Det finns en vinstpotential inom tillverkningsindustrin med bättre underhåll...

Ett av fyra svenska företag som genomfört Produktionslyftet del 2.

Ger mer exakta mätresultat och bättre analysmöjligheter.

Är ett ramavtal som omfattar hela Mastec koncernen.

Kommer att innebära trafikstörningar.

KTH-forskare bevisat nanovätskornas förträfflighet.

Planerna är att elektrifiera hela järnvägsnätet före 2026.

Målgruppen är reparatörer, montörer, smörjare, UH-ingenjörer, inspektörer...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 15
 • Inga kommande evenemang i feb 15
 • Inga kommande evenemang i mar 15
 • Inga kommande evenemang i apr 15
 • Inga kommande evenemang i maj 15
 • Inga kommande evenemang i jun 15
 • Inga kommande evenemang i jul 15
 • Inga kommande evenemang i sep 15
 • Inga kommande evenemang i okt 15
 • Inga kommande evenemang i nov 15
 • Inga kommande evenemang i dec 15

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Produktnyheter

Tags in Category