Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Torsdag, juli 28, 2016
 • 9.54EUR+4 öre
 • 8.62USD-2 öre
 • 11.42GBP+6 öre

Vinnare

 • Alimak Group16.3%
 • OEM International B4.07%
 • Elanders B3.73%
 • Eltel3.68%
 • Wise Group3.47%

Förlorare

 • Addtech B-2.6%
 • Opus Group-1.56%
 • Intellecta B-1.38%
 • CTT Systems-1.33%
 • NOTE-1.03%

Sedan de nya reglerna om rot- och rutavdrag infördes har antalet företag som utför sådana...

Skapar branschens mest effektiva affärsflöden.

För ökad användning av avancerade metalliska material.

Entreprenader och service inom energisektorn.

Fuktskador orsakade av felaktiga ventilationsaggregat.

Svarar mot lokal efterfrågan på höghöjdsarbete.

Underlättar integrering av förnybara energikällor.

Avtalet har ett uppskattat värde på mellan 150 och 200 norska kronor.

Ska kunna dela de SSG Standarder man valt vid en upphandling.

Sustainability Circle inför "Smart Maintenance" i Svensk industri.

Drift, underhåll, IoT, debatt, sminarium, Smart Factory

Gör Veolias tjänsteutbud tillgängligt lokalt.

Kan nu få elektricitet från alternativa kraftkällor.

Det finns otydligheter när det gäller säkerheten på järnvägen.

Under Smart Factory i Stockholm, ett event som anordnades av Mobil Business och Mobile Institute, hölls det olika föredrag kopplat till ämnen som...

I samarbete med bland andra Smart Maintenance anordnade Mobil Business och Mobile Institute eventet SMART FACTORY i Stockholm dagarna före...

Möte för professionell utveckling av vibrationsövervakning och analys.

Jämfört med spårväg är BRT-bussar väsentligt billigare.

86 procent menar att digital transformation kommer att spela en viktig roll inom de kommande fem åren.

Kräver en markant ökning av underhållsåtgärder.

Infrastrukturleverans till flygbolagets underhållssystem.

Förflyttning mot en stärkt marknadsposition.

Ska skapa strategiska och långsiktigt hållbara lösningar.

Fler än åtta av tio har initiativ igång för att digitalisera verksamheten....

Inge Alme har en utbildning inom Industriell ekonomi och organisation från...

Omfattar licenser och tjänster till ett värde om cirka 3,1 miljoner euro.

Kriticitet är den egenskap som beskriver risknivån för objektet.

Är Saab Australiens första order inom ramen för WAMA-avtalet.

Även utemiljöerna i anslutning till bostäderna rustas upp.

Ska skapa ny och djupare förståelse för hur självkörande bilar uppfattas.

Höjderna på vägen ska mätas.

Svarar på frågor om framtidens digitaliserade och uppkopplade värld.

Underhållslösning som stärker proaktivt underhåll och minskar stopptider i...

Räknar Dekra med en bemanning på 15 till 20 personer.

För att lyfta områdena krävs en hel palett av åtgärder.

Löper under en femårsperiod med option på förlängning i ytterligare tre år...

En modern och flexibel plattform för sparande och risk.

Den pågående klimatförändringen ger högre flöden i framtiden.

Lösningar för Industrial Internet, datadriven analys och sensorteknik.

Inför IFS Applications i hela verksamheten.

Företag specialiserat på service av reservkraftsanläggningar.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category

Produktnyheter