Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Söndag, februari 7, 2016
 • 8.45USD-3 öre
 • 12.25GBP-4 öre
 • 9.43EUR-0 öre

Vinnare

 • Elanders B3.09%
 • Loomis B3.05%
 • Studsvik2.53%
 • Addtech B2.14%
 • Semcon1.99%

Förlorare

 • Fingerprint Cards B-11.46%
 • Sensys Gatso Gr.-5.77%
 • Precise Biometrics-5.35%
 • Viking Supply Ships B-4.76%
 • Lagercrantz Group B-3.5%

Industrin är inte redo för förändringarna.

Leverans av mottagningstjänster via satellit med högsta möjliga tillförlitlighet.

Omfattande översyn och förebyggande reparationsarbeten på sträckan.

Kommer närmast från Sats Elixa-koncernen.

Ska möta en ökande efterfrågan av lokal växellådsservice

Staten betala rättegångskostnaden på 10 000 euro.

Cyklonen i den cirkulerande fluidiserade bäddpannan ska förnyas.

Totalkostnaden för projektet uppgår till 3 miljarder norska kronor.

Ett led i Imtechs satsning på ledarutveckling.

Återstarten av Ringhals 2 skjuts på framtiden.

Kommer att visa exempel på smarta fabriker med helt integrerat underhåll.

Är en komplettering till Svenskt Vattens publikation P100 om vattenmätare.

Ska leda till att svensk industri blir konkurrenskraftig.

Installerar avancerade styr- och övervakningssystem.

Levererar produkter, lösningar och tjänster inom området automation.

Komplett leverans av en ny vägstålslinje.

Avtalet är tecknat till och med 2019.

Minskar tid till marknad och sänka driftskostnader.

Beräknas vara klart efter sommaren 2017.

Samtliga 400 medarbetare inom TBT behåller sin anställning i MTR Tech.

Staden ligger långt fram när det gäller digitalisering och teknikutveckling.

Ordervärdet är drygt 44 miljoner kronor.

Är ledande underhållspartner på de lokala elnäten i Sverige och Norge och på stamnätet i Finland.

Svensk industri ska vara ledande inom den digitala utveck­lingen när det gäller autonoma system.

Genomför en lång rad förbättringar och moderniseringar.

Enkelhet och tydlighet har varit ledord i vidareutvecklingen.

Ska underlätta åtkomst och informationsspridning för kommungemensamma förvaltningar.

Uppdraget förväntas pågå under hela 2016.

Tar heltäckande ansvar för arbetsmiljöplanerna.

För användare inom petrokemi, oljeterminaler, raffinaderier samt inom papper...

En ökning med 17 procent från föregående år.

Kunskap för att förhindra oplanerade driftstopp i produktionen.

Planetväxel optimerad för de elektroniskt kommuterade ECI-motorer.

Ska leverera integrerade servicetjänster i PostNords fastigheter över hela...

Driftstopp skapar kostnader på cirka 2 miljoner kronor per år.

Avtalet sträcker sig från december 2016 och minst tio år framöver.

Kommer från jobbet som Servicechef för den globala Pulp & Paper i Dubai...

Ska förbättra implementeringen av företagets strategi.

I produktportföljen ligger underhållssystemet Rejus.

Bygger på sensorer som i realtid mäter vattenburna partiklar.

Avtalet med Empower är på 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 3 år.

Uppdraget kommer att påbörjas under vintern och ska vara klart i maj.

Blir huvudentreprenör för totalentreprenaden.

Ska minimera antalet driftstopp i Riksbyggens fastigheter.

Utvald som en långsiktig partner för DNA i Finland.

Förenklar arbetet inom den tekniska förvaltningen.

Lanserar självkörande bilar för motorväg redan under 2016.

Krav på högst åtta timmars inställelsetid vid service och underhåll.

Bilen kommunicerar med verkstaden när det är dags för service.

Kan användas på ledningsdimensioner upp till 400 millimeter.

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i nov 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16

Tags in Category

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Produktnyheter