Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Fredag, maj 29, 2015
 • 8.45USD-8 öre
 • 9.27EUR-0 öre
 • 12.95GBP-13 öre

Vinnare

 • Fingerprint Cards B19.75%
 • Precise Biometrics11.56%
 • Concordia B5.88%
 • Arcam1.73%
 • CTT Systems1.61%

Förlorare

 • Bong-4.2%
 • Image Systems-4.11%
 • Rejlers B-3.14%
 • ITAB Shop Concept B-2.82%
 • Intellecta B-2.17%

Letar efter ny ägare till industriverksamheten.

Många arbeten ska utföras under kort tid.

Tio svenska kärnkraftsreaktorer avställda för revision.

Kostnad för renoveringen är en dryg miljard kronor.

Kostnader för samhället – cirka sju miljarder årligen.

Ett samarbete mellan Trafikverket, tågoperatören Svenska Tågkompaniet, underhållsentreprenören Euromaint Rail och Appear Networks Systems.

Går från studier av underhållssystem till att utvärdera kunskap och erfarenheter.

Ska bedöma tekniska och ekonomiska förutsättningar för reaktorerna.

Den största ångdrivna pumpstationen i världen.

Totalentreprenör i projektet är Goodtech Projects & Services.

Styrsystem, där man kan söka på ett artikelnummer eller på en benämning.

Belägger nu våra verkstäder i både Motala och Västerås under hela 2015.

Stärker Bravidas position på elsidan i Malmö och Lund.

Stärker Bravidas position på elsidan i Malmö och Lund.

Gallerian omfattar på 38 000 kvadratmeter fördelat på 20 000 kvadratmeter handel och 18 000...

Ramavtalet är uppskattat till 500 miljoner kronor fördelat över tre år.

Avtalat avser stationer, depåer och godsterminaler.

I samband med renoveringen visas en utställning om Hagabadets historia.

Förväntad livslängd på behandlingen är mer än 20 år.

Ska fortsätta att växa på de portugisiska och spanska marknaderna

Fick igång produktionen igen efter explosion i sodapannan.

Fältarbetena ska vara klara senast sista oktober och en månad senare ska slutrapporten levereras...

Ska leda arbetet med att utveckla VVS-branschen.

Erbjuder servicekompetens för el, värme och kyla.

Utvecklar flexibla och hållbara energisystem och smartare och effektivare elnät.

Erbjuder stöd för service i kombination med omfattande funktionalitet för administration.

Vill ge robottekniken en färdighet att avgöra om produkten är klar eller inte

Analyserar med laserscanner, georadar, värmekamera, 3D-accelerometer och digital videokamera.

Avtalet omfattar såväl arbetsplats- som fastighetstjänster.

Railcare Group redovisar ett resultat efter finansiella poster på 10...

Har lång erfarenhet av tillståndskontroll och förebyggande underhåll.

En ny avloppstunnel ska byggas mellan Bromma och Sickla.

3 000 kvadratmeter har inretts för verksamheten i Eskilstuna.

Ju högre legeringshalt ett stål har desto härdigare är det mot angrepp.

Bygger för både fjärr- och pendeltågstrafiken norrut.

Kommer senast från en tjänst som vd på Sandbäckens Rör

Stötpulsmätning kombineras nu med vibrationsmätning.

Kommer från Vattenfall där hon haft flera befattningar i företagsledande...

Bakgrunden till inspektionen är att Fortum skall renovera turbinen.

Den årliga produktionen växer med 20 gigwatt-timmar.

Guide som ger yrkeselektrikerna konkreta råd för att undvika farliga...

Dagens företagsekonomiska tänkande styrs av resultat- och balansräkningarna...

Förvärvar det danska kyl- och ventilationsföretaget Christian Berg.

Kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Befarat kvävgasläckage ledde till beslut om utrymning.

Verksamhet som omfattar installations- och servicetjänster inom el, vs och...

På uppdrag av Piteå kommun byter Svevia ut ledningar.

MP förordar att Trafikverket återför järnvägsunderhållet till staten.

Måste saneras ur ett hälsoperspektiv.

Med i projektet finns flera företagspartners som ABB Corporate Research,...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 15
 • Inga kommande evenemang i feb 15
 • Inga kommande evenemang i mar 15
 • Inga kommande evenemang i apr 15
 • Inga kommande evenemang i maj 15
 • Inga kommande evenemang i jun 15
 • Inga kommande evenemang i jul 15
 • Inga kommande evenemang i aug 15
 • Inga kommande evenemang i sep 15
 • Inga kommande evenemang i okt 15
 • Inga kommande evenemang i nov 15
 • Inga kommande evenemang i dec 15

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Produktnyheter

Tags in Category