Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Tisdag, augusti 4, 2015
 • 8.65USD+12 öre
 • 9.48EUR+2 öre
 • 13.49GBP+15 öre

Vinnare

 • Consilium B6.64%
 • Beijer Alma B4.45%
 • Concordia B4.33%
 • Beijer Ref B3.87%
 • Precise Biometrics2.62%

Förlorare

 • Fingerprint Cards B-2.7%
 • Rejlers B-2.69%
 • Bong-2.27%
 • BTS Group B-2.22%
 • OEM International B-1.95%

De nya avtalen träder i kraft hösten 2015.

Bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B Tools resultat.

Omsatte i fjol cirka tre miljarder kronor.

Den nya tekniken är avgörande för svensk industris fortlevnad.

Uppdraget omfattar komponentunderhåll för att säkerställa full systemtillgänglighet.

Obyggnadsvolymens andel av bygginvesteringarna har stigit.

Scania i samarbete med SPM för att utveckla en ny övervakningsenhet.

Newsec förvaltar hela Folksams fastighetsbestånd.

Erbjuda 144 energibolag en mätvärdes- och mätlösning för fjärrvärme, el och vatten.

Leverans och installation kommer att ske under första kvartalet 2016.

Förbättrar pannans befintliga huvudreglage.

Internet of things kommer att förändra industrin i grunden.

Tar jouren för samtliga fastigheter i Uppsala Akademiförvaltnings bestånd.

Utför beläggningsarbete under pågående flygtrafik.

Hyresgästföreningen kräver ROT-avdrag för hyresrätter.

Avtalet gäller från den första juli och tre år framåt, med möjlighet till ytterligare två års...

Omfattar tjänster inom VVS för region Stockholm.

Kommer att utföra reparationer i samband med haverier på fjärrvärmenätet.

Det mest kraftfulla vattenkraftverket i Österrike.

Bravida stärker sin närvaro i Norge via förvärv.

Uppsalapendeln får bättre underhåll i vinter.

Installation och avräkning av projektet kommer att ske under Q4.

Vederlaget för Uppköpserbjudandet skall erläggas under andra hälften av 2015.

Omfattar installation av el och kraft för processutrustning.

Byter ut vatten- och avloppsledningar, installerar ny ventilation och elledningar samt renoverar badrum och kök.

Kommer Infratek att ha huvudansvaret för drift- och underhåll av Eonsr Elnät.

Regeringen valt att avsätta 6,2 miljarder kronor per år för bostadsbyggande...

Utökar sin avdelning för service och driftsäkerhet i Göteborgsregionen.

Kunde leverera el igen under söndagskvällen efter framgångsrika...

Arise uppför och levererar en komplett nyckelfärdig anläggning till Kumbro...

I projektet ingår även ombyggnad av det befintliga kraftvärmeverket.

Blir huvudentreprenör i sex av elva geografiska områden.

Kommer att rekrytera cirka 100 nya medarbetare.

Närmare 1 100 personer har varit engagerade i revisionen.

Kontraktet med SJ löper ut den sista februari.

Utför en komplett ommålning av bron Suvantosilta.

Spårbytet pågår fram till den 30 augusti.

Avser förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder.

Bedömer att det saknas ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift.

Flexibilitet och realtidsstyrning av produktion står högt på agendan.

Flexibilitet och realtidsstyrning av produktion står högt på agendan.

Gör det möjligt för StoraEnso att bygga ut kartongfabriken.

Kommer att utgöra grunden för verksamheten i Finland.

Kommer att ingå i ledningsgruppen för Imtech Nordic.

Avtalet sträcker sig i första från augusti 2015 till augusti 2018 med...

I våras påbörjades sista etappen av renoveringen av gamla Årstabron, ett av...

Kommer att stationera personal i LKABs lokaler i Kiruna.

Säljer samtidigt 40 äldre lok till Nordic Re-Finance.

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 15
 • Inga kommande evenemang i feb 15
 • Inga kommande evenemang i mar 15
 • Inga kommande evenemang i apr 15
 • Inga kommande evenemang i maj 15
 • Inga kommande evenemang i jun 15
 • Inga kommande evenemang i jul 15
 • Inga kommande evenemang i sep 15
 • Inga kommande evenemang i okt 15
 • Inga kommande evenemang i nov 15
 • Inga kommande evenemang i dec 15

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Produktnyheter

Tags in Category