Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Fredag, oktober 28, 2016

Referenslista från samtliga oljebolag verksamma i norden.

Beläggningsarbeten sker nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Byter bland andra åtgärder ut transformatorer, skydds- och kontrollutrustning.

83 procent av företagen inte vet vad de ska göra för att ställa om till den digitala...

Hög automationsgrad med hjälp av robotar.

83 procent säger att digitaliseringen är grundläggande för ökad produktivitet.

Robot som kan ställa frågor, svara på tilltal, dra slutsatser och ställa diagnoser.

Målningssystemet uppfyller korrosivitetsklass C5-M

Syftar till att ge hjälp till små- och medelstora företag.

Arbetet kommer att avslutas under våren 2017.

Vattenfall Eldistribution satsar 2,7 miljarder kronor på elnätet fram till år 2020.

Vi investerar i gradvis konvertering till bioolja.

Vi investerar i gradvis konvertering till bioolja.

Kontraktet löper från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2024, med möjlighet till förlängning.

Projektet omfattar cirka 14 000 kvadratmeter.

Svenska experter från industri och universitet bidrar till ny standard.

Då energianläggningar är extra sårbara för driftstopp måste de alltid hållas i topptrim. Detta ställer naturligtvis extra stora krav på...

Företagets strategi ör att växa i Dalaregionen.

Hanterar säkerhetsriskerna som uppstår i kölvattnet av IoT.

M/S Silja Europa renoveras och förnyas.

Örebro län viktig när det gäller den nationella infrastrukturen.

Har arbetat både inom företagets anläggnings- och driftverksamhet.

Augmented reality är en blandning av verklig och datoriserad miljö.

Avtalet sträcker sig initialt över 3 år.

Behandlade AI, moln, IT-säkerhet och digitalisering.

Känns jättekul att driva Bravidas utveckling på divisions- och...

Branschöverskridande diskussioner om möjligheter med digitalisering.

Kopplar upp, analyserar och presenterar maskindata från industrin.

Arbetar med anpassade lösningar.

Har förlängt livstiden på biobränsleeldad hetvattenpanna.

Mäter hastighet och spridningsvinkel på gödselkornen.

Skulle behövas 13 miljarder kronor om året redan nu.

Kommer närmast från positionen som vd på Limes Audio i Umeå

Arbetet beräknas vara slutfört i november 2018.

Nu påbörjas processen för att sammanlänka företagens verksamheter.

Ingår bland annat fastighetsservice, kontorsservice och lokalvård.

Lösningar som knyter samman människor, partner, enheter och fysiska miljöer...

Utför renspolning av vattenledningsnätet.

Europeisk standard är gemensam för 33 europeiska länder.

Överbryggar mellan analoga och digitala kommunikationsenheter.

Etablerar ett nytt affärsområde - Industriell IoT.

Uppdraget omfattar sommar- och vinterväghållning.

Har erfarenhet av bolagets drift- och anläggningsverksamhet.

Svarar på frågor om digitaliseringen i olika verksamheter.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category