Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Torsdag, maj 26, 2016

Roboten mejlar operatören efter utfört arbete.

Projektet Pipestatus drivs av Sweden Water Research AB, NSVA, Sydvatten och VA SYD.

Läckage avbröt start efter underhållsstopp.

Blir en naturlig automatisering och effektivisering av flödena.

Utfördes enligt den norska offshorestandarden, NORSOK M-501.

National Grid spelar nyckelroll i staten New Yorks initiativ Reforming the Energy Vision.

Värdet beräknas till minst 100 miljoner kronor under de första fem åren.

Sustainability Circle höll ett seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm där det utöver diskussioner och presentationer...

Underhållskontraktet med Trafikverket gäller i fem år.

Underhållskontraktet med Trafikverket gäller i fem år.

Är en strategiskt viktig affär.

Ger status på serviceärenden.

Sträckan Arvidsjaur och Gällivare är under luppen för att få en högre bärighet.

Tar starkare grepp om marknaden i Mälardalen.

Tjänsteleverantör till små och mellanstora tillverkningsföretag.

Har en kapacitet på 900 gäster i timmen.

Eftersatt underhåll på grund av för snäv budget.

Arbeten pågår dygnet runt med trafik till och från arbetsområdena.

Utvecklar en komplett autonom transportsystemlösning.

By arbetschef för Svevias verksamhet inom asfalt.

Världens första konferens om Smart Maintenance kommer den 10 maj

Vill se en utbyggnad av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg och...

Färdigställandet är beräknat till juni 2017.

Levererar installation och service av el, tele/data, styr, brand och...

Ett komplett åtagande för support och underhåll av Helikopter 15.

Stärker sin marknadsposition inom entreprenadverksamheten och blir nummer...

Omfattar underhållssupport och rekonditionering.

Vill möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ska genomföra ett åtgärdsprogram inom flygsäkerhet.

Säkerställer tillgängligheten och driftsäkerheten på flygplatsen.

Kommer att överlämnas till sin ägare senare i år.

6 000 elkunder drabbas av avbrott som varar längre än 24 timmar.

Har de tre senaste åren haft rollen som vice vd för Svevia.

Har erfarenhet av myndighetsledning och finansieringsfrågor.

Största projektet som Valmet har i Europa.

Underhållet inom industrin är mitt inne i ett paradigmskifte. Nya...

Team av ingenjörer kommer till Sverige för att genomgå sin inledande...

Hjälpmedel för styrning av värmenivån i masugnen.

Flera företag har varit intresserade av att ta över driften och underhållet...

Förändrar sättet som industrin övervakar, styr och optimerar sina...

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 16
  • Inga kommande evenemang i feb 16
  • Inga kommande evenemang i mar 16
  • Inga kommande evenemang i apr 16
  • Inga kommande evenemang i maj 16
  • Inga kommande evenemang i jul 16
  • Inga kommande evenemang i sep 16
  • Inga kommande evenemang i okt 16
  • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category