Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Fredag, december 2, 2016

Ska ha O3 tillbaka i drift den 9 december.

Ska leverera sakernas internet från en enda källa.

Har haft nära samarbete med den finländska industrin i årtionden.

Arbetet skall vara slutfört i mars-april 2017.

Arbete med att byta ut kontaktledningarna längs sträckan.

Avtalen fokuserar på kundnöjdhet, energifrågor och kontinuerligt förbättringsarbete.

Uppdraget omfattar 42 kilometer gator och 93 kilometer enskilda vägar.

Elfakturorna måste visa rätt förbrukning.

Investering i 130 miljonersklassen.

Säkerställer att produktionen fungerar som den ska.

SPM Instrument USA fortsätter att växa. Nu öppnar man ett nytt kontor i North Canton, Ohio...

Kan beställa förändringar i sina tjänster direkt via appen.

Potentialen för en teknikrevolution inom industri och samhälle sträcker sig långt.

Internet of Things är nyckeln till utvecklingen av självkörande bilar.

Uppdraget är geografiskt lokaliserat från Luleå i norr till Malmö

Fastigheten är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Dimensioneras för fartyg som är 160 meter långa och 23 meter breda.

Omfattar allt som allt en kapacitet på upp till 300 megawatt.

Just nu genomför Trafikverket flera underhållsarbeten för att rusta de västsvenska tågbanorna för framtiden.

Har sedan oktober 2012 hverkat som vd för Schneider Electric i Danmark.

Varje dag cirkulerar 150 000 elakartade virus inom Europa.

Omfattar utförande av förebyggande och avhjälpande elunderhåll

Renoveringarna påbörjas omgående ochska vara färdiga i början av 2019.

Avstyr både traditionella och smygande överbelastningsattacker.

Två nya ramavtal som löper över tre år.

Redovisar möjligheterna och utmaningarna i framtidens produktion.

Fokuserar på att underhålla, utveckla och anlägga utemiljöer.

Nya EU-direktiv kräver att företagen måste ha effektiv säkerhetslösning.

Diagnosticerar oljefylld elektrisk utrustning i drift.

Effektiv övervakning har varit i centrum för projektet.

Förebyggande tillståndskontroll på lågvarviga torktrummor.

Moderniserar och automatiserar produktionen.

Flexibel simulator för att träna lean-tänkande i fabriksliknande miljö.

Geografiskt verksamhetsområde blir Skandinavien.

Separat ramavtal har även tecknats för drift och service av Atrium...

Omsätter cirka 130 miljoner svenska kronor.

Tillträde beräknas ske per den 1 december 2016.

Ska förbättra processen för hur offentliga verksamheter kan tillgodogöra sig...

Inför av den senaste bearbetnings-, monterings- och paketeringstekniken.

Pilottest utfördes över sommaren.

Örebro universitet har fått pengar till två av totalt 15 doktorandtjänster...

Stöd för logistik, ekonomi, HR, projekt, underhåll, försäljning och service...

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i nov 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category