Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Söndag, maj 29, 2016

Leveransen omfattar processtyrning som övervakar, styr och kontrollerar driften av Värtaverket...

Oljeläckage från en slang i turbinutrustningen.

Att köpa och implementera ett nytt underhållssystem innebär ofta av en lång beslutssproces.

Krav på mer effektiva och digitaliserade koncept.

Koordinerar robotar i realtid.

Concept drivs vidare som ett fristående företag och vd, Ruth Westberg och försäljningsansvarig...

Ska erbjuda större utbud och nå högre kapacitet.

Roboten mejlar operatören efter utfört arbete.

Projektet Pipestatus drivs av Sweden Water Research AB, NSVA, Sydvatten och VA SYD.

Läckage avbröt start efter underhållsstopp.

Blir en naturlig automatisering och effektivisering av flödena.

Utfördes enligt den norska offshorestandarden, NORSOK M-501.

National Grid spelar nyckelroll i staten New Yorks initiativ Reforming the Energy Vision.

Värdet beräknas till minst 100 miljoner kronor under de första fem åren.

Sustainability Circle höll ett seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm där det utöver diskussioner och presentationer...

Underhållskontraktet med Trafikverket gäller i fem år.

Underhållskontraktet med Trafikverket gäller i fem år.

Är en strategiskt viktig affär.

Resultat kan läsas av via fjärrfunktioner från Sverige.

Ger status på serviceärenden.

Sträckan Arvidsjaur och Gällivare är under luppen för att få en högre...

Visar smarta fabriker med intelligenta maskiner och självstyrande produktion...

Tar starkare grepp om marknaden i Mälardalen.

Tjänsteleverantör till små och mellanstora tillverkningsföretag.

Har en kapacitet på 900 gäster i timmen.

Eftersatt underhåll på grund av för snäv budget.

Arbeten pågår dygnet runt med trafik till och från arbetsområdena.

Utvecklar en komplett autonom transportsystemlösning.

By arbetschef för Svevias verksamhet inom asfalt.

Världens första konferens om Smart Maintenance kommer den 10 maj

Vill se en utbyggnad av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg och...

Färdigställandet är beräknat till juni 2017.

Levererar installation och service av el, tele/data, styr, brand och...

Ett komplett åtagande för support och underhåll av Helikopter 15.

Stärker sin marknadsposition inom entreprenadverksamheten och blir nummer...

Omfattar underhållssupport och rekonditionering.

Vill möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ska genomföra ett åtgärdsprogram inom flygsäkerhet.

Säkerställer tillgängligheten och driftsäkerheten på flygplatsen.

Kommer att överlämnas till sin ägare senare i år.

6 000 elkunder drabbas av avbrott som varar längre än 24 timmar.

Har de tre senaste åren haft rollen som vice vd för Svevia.

Har erfarenhet av myndighetsledning och finansieringsfrågor.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 16
  • Inga kommande evenemang i feb 16
  • Inga kommande evenemang i mar 16
  • Inga kommande evenemang i apr 16
  • Inga kommande evenemang i maj 16
  • Inga kommande evenemang i jul 16
  • Inga kommande evenemang i sep 16
  • Inga kommande evenemang i okt 16
  • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category