Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Måndag, september 26, 2016

Avslutar det pågående baskontraktet i förtid.

100 hushåll i Göteborg prövar den senaste tekniken i vanlig trafik.

97 procent av alla reservdelar finns på hyllorna i Swecons alla anläggningar.

Projektet beräknas vara slutförd i september 2017.

Ska en tryggare och effektivare elförsörjning.

Ingen kör, men båda framsätena är upptagna. Denna nydanande taxivariant har nu börjat rulla i...

Ytbehandlingslösningar för korrosionsproblem på master- och stolpar.

Utvecklar den finska marknaden inom området Reliability Solutions.

Radar med lång räckvidd och stort detektionsområde kan leda till minskad mängd installerad...

Järnvägsstråken från Stockholm till Göteborg och Malmö påverkas.

Ska överlämnas till vanliga familjer i Göteborg.

Blir arbetschef för Svevias verksamhet inom specialbeläggning.

Intäkter för plattformen är kopplat till antalet installationer,

Värdet av kontraktet är 1 183 miljoner kronor.

Inställda från lördag 10 september till måndag 12 september.

Hanterar servicekallelser efter hur servicekunden kör bilen.

Företaget planerar att starta sin verksamhet i början av 2017.

Företaget planerar att starta sin verksamhet i början av 2017.

Har erfarenhet från såväl beläggning- som driftverksamhet.

Förlänger robotarnas livslängd.

Egen personal som kommer att sköta fastighetsförvaltningen.

Inbromsning i ekonomin får negativ inverkan på underhållsvolymen.

Vyens har cirka 40 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor.

Bakom manifestet står en lång rad starka europeiska bransch- och...

Beräknas att vara i drift under sommaren 2017.

Räknar med att ha robotar i Sverige någon gång under 2017.

Organisationsförändringen träder i kraft den 1 september.

Attacker fortsätter att öka, både i storlek och förekomst

Stänger anläggningen i tre veckor.

Haft ledande roll i utvecklingen av ISS i Storbritannien.

Lackerad med en industriell matt polyuretanfärg.

Sparar in upp till 50 procent av produktionens energi- och vattenanvändning...

Uppfattar krafter så svaga som 0,1 Newton.

Ska leda till lägre kostnader och ökad produktionskapacitet.

Gäller drift och underhåll av Byggmax IT-miljö.

Tog uppdraget tack vare komplett certifiering.

Helt nytt innehåll och fokus för årets upplaga IoT-konferensen

Lever inte upp till dagens myndighetskrav på skol- och arbetsmiljöer.

Kommer senast från Intertrust.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category