Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Fredag, juli 1, 2016

Den pågående klimatförändringen ger högre flöden i framtiden.

Lösningar för Industrial Internet, datadriven analys och sensorteknik.

Inför IFS Applications i hela verksamheten.

Företag specialiserat på service av reservkraftsanläggningar.

Systemet kommer att bidra till att optimera processer och höja effektiviteten.

Ska ge kunskapsunderlag för beslut om eventuell fortsatt utveckling av projektet.

Ska öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Blir en viktig del av SAPs globala satsning på sakernas internet.

Branschen står inför en evolution.

Besökarundersökningar visar på höga betyg: 4,4 på en 5-gradig skala.

Redovisade intäkter under 2015 på cirka 250 miljoner kronor.

Förbättrar resultaten inom energi och miljö, samt inom förnyelse och innovation.

Regeringen presenterar nu sin första handlingsplan för nyindustrialiseringsstrategin "Smart industri" som syftar till att främja industrins...

Potentialen är stor, särskilt med tanke på IoT

Mjukvarukompetens bli en allt viktigare konkurrensfördel i fordonsindustrin.

Första gången världens fordonsexpertis samlas i Sverige.

Förlänger rälsens livslängd och minskar underhållsbehovet.

Installationer i vattenkraftverket i Hyltebruk.

En revision kan genomföras på timmar i stället för dagar.

Ordervärdet uppgår till cirka 15 miljoner kronor.

Tar driften av Österlings nyförvärvade fastighet i Solna.

Öresundsverkets inloppsskruvar genomgår totalrenovering på verkstad.

Ska bedriva underhåll av järnvägsnätet inom minst två geografiska områden....

Bara är auktoriserade elinstallatörer får göra elinstallationer.

Har ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor.

Erbjuder kontrakt för underhåll med flexibla planer i hela Europa senast...

Rikstäckande avtal om installation och underhåll.

Kommer från ledarroller inom energisektorn.

Kontraktet beräknas uppgå till cirka 350 miljoner kronor per år.

Ger information om truckarnas nyttjandegrad.

Installation av värme och sanitet, energistyrning, ventilation och sprinkler...

Ska i egen regi utföra tillstånds- och leveransuppföljning samt...

Automatiserad processkedja, från prototyp till volymproduktion.

Komplett certifierade verksamhetssystem för ytbehandlingar.

2020 kommer 26 miljarder saker vara uppkopplade världen över.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 16
  • Inga kommande evenemang i feb 16
  • Inga kommande evenemang i mar 16
  • Inga kommande evenemang i apr 16
  • Inga kommande evenemang i maj 16
  • Inga kommande evenemang i jun 16
  • Inga kommande evenemang i jul 16
  • Inga kommande evenemang i sep 16
  • Inga kommande evenemang i okt 16
  • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category