Du är här:
Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen ○ Onsdag, september 28, 2016

Har 16 års erfarenhet om ledning av olika organisationer inom processindustrin.

Bravida tillträder som ägare 1 november.

Skall vara fullt färdigt till höstterminen 2019

Ser fram emot att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Heron City.

”Smart Farming” ska effektivisera lantbruket.

Elnätet i området har nått slutet på sin livslängd.

Är cirka 10 gånger mindre och 80 procent lättare än sina föregångare.

Avslutar det pågående baskontraktet i förtid.

100 hushåll i Göteborg prövar den senaste tekniken i vanlig trafik.

97 procent av alla reservdelar finns på hyllorna i Swecons alla anläggningar.

Projektet beräknas vara slutförd i september 2017.

Åtta av tio uppger att de söker ögonkontakt med föraren när de ska gå över gatan.

Ska en tryggare och effektivare elförsörjning.

Ingen kör, men båda framsätena är upptagna. Denna nydanande taxivariant har nu börjat rulla i Pittsburgh.

Radar med lång räckvidd och stort detektionsområde kan leda till minskad mängd installerad utrustning och lägre omkostnader för underhåll....

Järnvägsstråken från Stockholm till Göteborg och Malmö påverkas.

Ska överlämnas till vanliga familjer i Göteborg.

Blir arbetschef för Svevias verksamhet inom specialbeläggning.

Intäkter för plattformen är kopplat till antalet installationer,

Värdet av kontraktet är 1 183 miljoner kronor.

Inställda från lördag 10 september till måndag 12 september.

Gör det möjligt för oberoende verkstäder att utföra avancerade funktioner....

Hanterar servicekallelser efter hur servicekunden kör bilen.

1,6 miljarder smarta ”saker” kommer att vara uppkopplade innan året är slut...

Järnvägen får totalt 5,9 miljarder kronor i regeringens budget.

Företaget planerar att starta sin verksamhet i början av 2017.

Företaget planerar att starta sin verksamhet i början av 2017.

Har erfarenhet från såväl beläggning- som driftverksamhet.

Förlänger robotarnas livslängd.

Egen personal som kommer att sköta fastighetsförvaltningen.

Inbromsning i ekonomin får negativ inverkan på underhållsvolymen.

Vyens har cirka 40 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor.

Bakom manifestet står en lång rad starka europeiska bransch- och...

Beräknas att vara i drift under sommaren 2017.

Räknar med att ha robotar i Sverige någon gång under 2017.

Organisationsförändringen träder i kraft den 1 september.

Attacker fortsätter att öka, både i storlek och förekomst

Stänger anläggningen i tre veckor.

Haft ledande roll i utvecklingen av ISS i Storbritannien.

Lackerad med en industriell matt polyuretanfärg.

Sparar in upp till 50 procent av produktionens energi- och vattenanvändning...

Uppfattar krafter så svaga som 0,1 Newton.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Tags in Category