Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Alentec och Eurolube går samman

Foto: Alentec
Foto: Alentec
Publicerad av
Peter Höök - 13 jan 2015

Smörjmedelsföretagen Alentec & Orion och Eurolube Equipment har gått  Syftet är att förenkla koncernens struktur och organisation. Därigenom kan en mer kostnadseffektiv förvaltning uppnås, vilket gör bolagen mer konkurrenskraftig.

Eurolube Equipment flyttar hela verksamheten från Storå i Lindesbergs Kommun till Alentec & Orions lokaler i Älta utanför Stockholm. Varumärket Eurolube kommer att marknadsföras och distribueras som tidigare. Organisatoriskt ger samgåendet flera positiva effekter förutom att det medför att positionen som marknadsledare förstärks ytterligare genom de två varumärkena Eurolube och Orion.

–  Våra service- och supportavdelningar slås samman och det kommer våra kunder att ha glädje av. Ett gemensamt lager innebär också att logistiken kan vässas ytterligare, säger Krister Tynhage, vd på Alentec & Orion.

Eurolube Equipment är precis som Alentec & Orion även aktiv på marknader utanför Sveriges gränser. Samgåendet innebär att försäljningen internationellt kan effektiviseras då genom att organisera upp respektive nätverk med distributörer för att täcka marknaden bättre.

– Samtidigt som vi slår ihop vissa funktioner så kommer vi tydligare fokusera på olika marknadsområden. På så sätt kan vi minimera konkurrenssituationen mellan oss samtidigt som vi blir tydligare på marknaden, säger Kenneth Ahlin.