Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Automationssystem som lär sig själva

Foto: TCS
Foto: TCS
Publicerad av
Peter Höök - 30 sep 2015

Tata Consultancy Services, TCS, har nu inlett ett samarbete med ett av världens största fastighetsföretag, Nationwide Building Society i Storbritannien. Nationwide kommer att använda sig av ignio – världens första neurala automationssystem.

Neurala automationssystem använder sig av självlärande algoritmer för informationsbehandling som ofta klarar problem som är svåra att lösa med konventionella datalogiska metoder. Nationwide kommer i första hand använda ignio för batchprestanda och kapacitetshantering.

Genom att integrerainformation frånen rad olikakällor,harignioförmågan attplanochsjälvläraett företagsteknikoch verksamhetsammanhang.Dettager organisationermöjlighet attfatta välgrundadebeslut snabbtsamthanteraoperativa incidenteroch samtidigt minskaberoendet avmanuella processerochmodelleringsuppgifter.