Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Sustainability Circle satsar på IoT-workshops

Bild: Wikimedia Commons
Bild: Wikimedia Commons
Publicerad av
Peter Höök - 04 jan 2016

Den fjärde industriella revolutionen står för dörren och den innefattar att fler och fler saker kommer kommunicera med varandra. Sustainability Circle bjuder därför in till fyra regionala workshops.

Under varje workshop presenterar tre verksamheter en frågeställning eller aktivt projekt. Efter varje presentation följer en diskussion. Representanter för Chalmers, Malmö Högskola och Mittuniversitetet ämnar vara med på workshoparna och står för det akademiska perspektivet. Leverantörer och samarbetspartners i de aktuella projekten ges också möjlighet att delta i workshoparna och diskussionerna.

Den största fördelen för den som tar med en frågeställning eller aktivt projekt är att få feedback, vilket förhoppningsvis triggar nya idéer och potentiella lösningar. Behållningen för leverantörer och andra samarbetspartners är att öka sin kunskap om marknaden, samt genom att visa prov på sin kunskap stärka sitt varumärke inom workshop-gruppen.

De fyra workshoparna hålls i den 25/1 – Sundsvall, 26/1 – Stockholm, 27/1 – Göteborg och den 28/1 – Malmö.