Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Introducerar ny metod för underhåll av vattenledningar

Foto: Pollex
Foto: Pollex
Publicerad av
Peter Höök - 07 jan 2016

Pollex metod Polly-Pig rensar dricksvatten- och tryckavloppsledningar, och även många andra typer av ledningar, genom att en rensningsplugg drivs genom ledningarna. Pollex har utvecklat rensningsmetoderna sedan 80-talet. De har ett brett användningsområde men Pollex vd Mattias Höglund menar att det är viktigt att fortsätta satsningen på ny teknik.

– Vi ser en utveckling där många kommuner satsar allt mer på vattenkvalitet genom att både förnya och underhålla ledningsnäten. De metoder vi erbjuder är kostnadseffektiva och täcker in ett brett behov, men det finns möjligheter till fortsatt utveckling. Ispiggning är intressant som teknik då den rengör mycket effektivt men samtidigt skonsamt.

Vid ispiggning pumpas is, liknande en issörja, in från en brandpost och rengör ledningen mekaniskt när ”ispluggen” drivs framåt av en vattenpelare. Ispluggen är formbar och klarar därför av i stort sett alla dimensionsförändringar. Med isen följer sediment, mikrobiell tillväxt och bakterier. Isen tas sedan om hand när den tas ut vid en brand- eller spolpost.Principen för ispiggning kan låta okomplicerad men bakom metoden finns en avancerad teknik som Suez har fått världspatent på. Mattias Höglund är glad över att företaget valt Pollex som samarbetspartner för den svenska marknaden.