Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Infracontrol expanderade under 2015

Foto: Infracontrol
Foto: Infracontrol
Publicerad av
Peter Höök - 08 jan 2016

Ytterligare 42 kommuner valde att ansluta sig till molntjänsten Infracontrol Online under 2015. Totalt är det nu nära 100 kommuner som fått möjlighet att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning och förbättra servicen till medborgarna. Felanmälningar och driftlarm förmedlas snabbt och enkelt till de som ska utföra åtgärder, och man får både en effektiv kvalitetssäkring av drift- och underhållsarbetet och underlag för prioritering av kommande insatser.

– Anledningen till att vi valde Infracontrol var att det verkade vara en heltäckande tjänst på precis det vi letade efter och att företaget verkade tillmötesgående och utvecklingsinriktat med en lyhördhet för kunden. De största nyttorna vi upplever är för egen del statistiken, för kundtjänst är det den smidiga ärendehanteringen och uppföljningen och för kommuninvånarna är det tillgängligheten och återkopplingen, säger Christel Wohlin, enhetschef för Tekniska förvaltningen på gatukontoret i Sjöbo i ett pressmeddelande..

En annan av de 42 kommuner som implementerat Infracontrol är Ystads kommun:

– Vi valde Infracontrol för att programmet verkade vara väl genomtänkt och kunde hantera de behov vi hade. Att det samtidigt arbetas med ett program som ska kunna behandla grävanmälningar var också positivt. Vi har sedan tidigare bara hört positiva omdömen från andra användare. Vi tycker att den största nyttan med tjänsten är att man förenklar för medborgarna att kontakta kommunen och ger möjlighet för dem att själv göra felanmälningar. Minskar antalet telefonsamtal och att man får en enkel registrering på synpunkter och felanmälningar. Även enkelt för alla medarbetare att se andras ärende, säger Emilia Löfgren, Teknisk chef i pressmeddelandet.