Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

ABBs turboladdare ökar verkningsgraden och minskar bränsleförbrukningen

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Peter Höök - 12 jan 2016

ABB har presenterat undersökningsresultat som visar att uppgraderingar av turboladdare ökar avkastningen på investeringen med så mycket som 64 procent. Siffran är resultatet av högre motoreffekt hos tre motorer i en kraftanläggning, vilket adderade till sammanlagt runt 537 000 dollar per år i ökade intäkter och dessutom gav en årlig bränslebesparing på 470 000 dollar.

En industriell turboladdare använder energin från motorns avgaser för att trycka in mer luft i cylindrarna och därmed öka verkningsgraden och effektiviteten hos förbränningsmotorer. En uppgradering innebär att föråldrade turboladdare eller komponenter ersätts med nya förbättrade versioner. Att använda den senaste tekniken för turboladdare eller turboladdarkomponenter ger ett antal positiva effekter, såsom lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp, högre motoreffekt och lägre underhållskostnader.

I den aktuella studien installerades nya avancerade kompressorhjul med högre effektivitet och större varvtalsmarginaler i sex turboladdare på tre motorer. Den högre motoreffekten som detta gav ledde till bränslebesparingar på 1,6 procent, motsvarande 470 000 dollar per år. De större varvtalsmarginalerna i de nya kompressorhjulen innebar dessutom att turboladdarna kunde gå på högre varvtal, inte minst under den varma delen av dagen. Före uppgraderingen kunde inte motorerna gå för full last under de timmar då utomhustemperaturen är som högst. Efter uppgraderingen kunde motoreffekten ökas med 2,4 procent, vilket gav en ökning av de beräknade årliga intäkterna med 537 000 dollar.