Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Följer värmeutvecklingen on line

Foto: Lead
Foto: Lead
Publicerad av
Peter Höök - 13 jan 2016

Termisk Systemteknik har levererat ett värmekamerasystem för kombinerad branddetektion och intrångsövervakning till Söderenergi. Söderenergis lager för biobränsle i Nykvarn övervakas med hjälp av värmekamerateknik utvecklad av Linköpingsföretaget Termisk Systemteknik. I systemet ingår 12 kameror som mäter temperaturutvecklingen i varje bränsleslag för sig. Vid förhöjda temperaturer genereras ett larm så att brandfaran kan avvärjas i ett tidigt skede innan öppen låga uppstår.

– För oss är det en stor trygghet att kunna följa värmeutvecklingen i varje bränsleslag. En brand skulle innebära avbrott i vår bränsleleverans till Igelstaverket i Södertälje med driftstopp och omfattande produktionsbortfall som följd. Temperaturövervakningen gör att vi kan vidta åtgärder innan en brand uppstår och den hjälper oss också att bygga upp en kunskapsbas så vi kan planera vår bränslehantering på bästa sätt, säger Olle Ankarling, logistikansvarig Bränsleenheten på Söderenergi i ett pressmeddelande.

Värmekamerasystemet använder avancerad bildanalys för att filtrera bort fordon och tillhandahåller också intrångsövervakning för hela området.