Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Maintpartner inför ny ledningsmodell

Foto: Maintpartner
Foto: Maintpartner
Publicerad av
Peter Höök - 13 jan 2016

För att vidare förbättra implementeringen av företagets strategi, stärker Mainpartner sin ledningsmodell som baseras på två affärsområden: Serviceavtal och Projekt & Specialistservice. Mainpartner har haft en liknande modell på landsnivå med goda resultat. I de två affärsområdena är såväl kundbehov som företagets interna ledningsfokus olika.

På landsnivå hanteras all affärsverksamhet via affärsenheterna Serviceavtal samt Projekt & Specialistservice.  På koncernnivå ger motsvarande affärsområden stöd till enheterna.

I koncernledningen tar Otto Tarkiainen ansvaret för Serviceavtal och Jukka Kallioniemi för Projekt & Specialistservice. Tarkiainen har tidigare verkat som EVP, Business Development i koncernen och Kallioniemi som Director, Procurement & Service Director, Contract Maintenance, Big Sites segment inom Maintpartner Finland.