Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

Goodtech tar uppdrag av GE Power

Foto: Goodtech
Foto: Goodtech
Publicerad av
Peter Höök - 14 jan 2016

GoodtechProjects & Serviceshar vunnit ett kontraktmedGEPower förleverans avel,instrumentochautomationssystemtill reningsverketsomGEStrömskaleverera tillHydrosplaneradeteknikpilot norska Karmøy.

PilotensomHydrokommer att byggaKarmøykommer att blivärldens mestklimat- och energieffektiva produktionslinje föraluminium.

Vi är mycket gladaoch stolta över attGEPower hargett ossdetta förtroendeochvalt osssom leverantör.Tilldelningen av kontraktetvisarGoodtechförmåga ochkompetensatttaett helhetsansvarförleveranserkomplexael-,instrumentochautomationslösningar,sägerMagneReierson,vvdGoodtechProjects & Servicesi ett pressmeddelande.