Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Specialanpassat centralsmörjsystem stoppar haverier

Foto: Momentum
Foto: Momentum
Publicerad av
Peter Höök - 15 jan 2016

Hos burktillverkaren Rexam i Malmö spottas det varje dygn ut cirka 8 miljoner aluminiumburkar, fördelade på fyra olika linor. Enkelt förklarat kan man säga att aluminium på rulle matas in i ena ändan av respektive lina för att i den andra ändan komma ut som färdiga burkar – printade och klara med kundernas olika varumärken på. Dock har man genom åren haft stora smörjproblem i printrarnas färgverk, med återkommande haverier som följd. Något som kostat stora pengar – uppskattningsvis uppemot 500 000 kronor per printer i driftstopp och reparationer, vilket sammantaget betytt kostnader på cirka 2 miljoner kronor per år.

– Problemen har bestått i en kombination av undermåliga smörjsystem, fel smörjmedel och brist på övervakning, säger Mats Larsén som är Momentums representant i Malmö i ett pressmeddelande.

För att råda bot på problemen satte sig Mats Larsén och Magnus Pettersson, som är ansvarig för printrarna på Rexams anläggning i Fosie i Malmö, ner för att finna ut en lösning. Och som en naturlig samarbetspartner tillkom Janne Westlund från SKF under resans gång.

– Vi visste att SKF hade de rätta produkterna. Nu handlade det mer om att få dessa att passa in i systemet för Rexams räkning, förklarar Mats Larsén i pressmeddelandet.

Genom det nya smörjsystemet kunde nu exakt fettmängd för varje smörjpunkt ställas in och bara en kort tid efter installationen konstaterades att driftstoppen upphört helt. Investeringskostnaden – inklusive installation, igångkörning och utbildning – landade på cirka 200 000 kronor per printer. Att ställas mot den årliga kostnaden på en halv miljon kronor för driftstopp och reparation per printer, vilket ger en paybacktid på mindre än fem månader. Till dags dato är tre printrar åtgärdade och den återstående kommer att åtgärdas under innevarande år.