Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Inspekterar personlig skyddsutrustning

Foto: Klätterservice
Foto: Klätterservice
Publicerad av
Peter Höök - 20 jan 2016

Var 12:e månad ska personlig skyddsutrustning inspekteras och loggbokföras. Ansvaret ligger på arbetsgivaren. På marknaden finns idag ett flertal anpassade digitala system för att underlätta inspektioner, men det kan vara svårt att skapa en ny rutin. Klätterservice har tagit fram en helhetslösning för sina kunder.

– Vi har lång erfarenhet av hantering av personlig skyddsutrustning och kan erbjuda våra kunder en lättöverskådlig databas med inspektionsresultaten, berättar Christophe Dance ppe-inspektör på Klätterservice i ett pressmeddelande.

Helhetslösningen innebär att auktoriserade inspektörer från Klätterservice inspekterar och loggar all befintlig utrustning i en databas. I systemet sparas inspektionsresultaten för varje artikel och när det är dags för nästa inspektion skickar systemet en påminnelse. Det är enkelt att lägga till nya artiklar, produktdatablad eller annan dokumentation som är av vikt för ett säkert handhavande. Arbetsgivaren får via databasen direkt en överblick över utrustningen och dess skick.