Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Regeringens industrialiseringsstrategi presenteras

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Peter Höök - 21 jan 2016

Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Svensk industri har fyra utmaningar, det gäller digitaliseringen, hållbarhety, kompetens och inte minst innovationskraft. Därför har regeringen lagt en strategi inom fyra fokusområden: Industri 4.0, företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utveck­lingen och i att utnyttja digitalise­ringens möjligheter. Hållbar produktion: Ökad resurseffektivitet, miljöhän­syn och en mer hållbar produk­tion ska bidra till industrins vär­deskapande, jobbskapande och konkurrenskraft i hela landet. Kunskapslyft industri: Kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling samt Testbädd Sverige. Sverige ska vara ledande i forsk­ning inom områden som bidrar till att stärka den industriella pro­duktionen i Sverige.

– Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras allt oftare om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.