Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Michelin lanserar app för däckunderhåll

Foto; Michelin
Foto; Michelin
Publicerad av
Peter Höök - 29 jan 2016

Lastbilsåkerier arbetar i en allt mer krävande miljö, klämda mellan hård konkurrens och kännbara restriktioner. Förväntningarna på säkerhet, snabbhet, effektivitet, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar är påtagliga. Varje krona räknas. Som marknaden ser ut är en krona som sparas på däcken en krona i extra vinst för åkeriet.

TireLog är en kostnadsfri applikation för smartphones. Den gör det möjligt för mindre åkerier att enkelt och effektivt spåra sina däck. Åkerier med färre än 20 fordon representerar 50 procent av Europas åkeriföretag. Övervakning och däckkontroll är i dag i stort sett manuell och är varken automatisk, tillförlitlig eller snabb. Applikationen ger åkarna möjlighet att snabbt och säkert fatta beslut om däcken i sina fordonsflottor även om antalet är litet.

Michelin erbjuder även åkerierna en rad digitala lösningar anpassade till deras förväntningar. Michelin Tire Care hjälper kunderna att bäst använda de ofta outnyttjade prestanda Michelin byggt in i sina däck. Effektiv övervakning av däckkostnaderna med digitala hjälpmedel innebär därför en påtaglig affärsfördel. Den digitala lösning som utvecklats minskar tiden radikalt för inspektion av däcken. Tack vare möjligheten att spåra däcken vet åkerierna exakt status på deras däck och det omedelbara behovet. Det gör det också lättare att förutse beställningar och planera för fordonens stilleståndstid.