Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Vattenfall väljer Empower för stationsuppdrag

Foto: Empower
Foto: Empower
Publicerad av
Peter Höök - 02 feb 2016

Empower har vunnit totalentreprenaden för ombyggnaden av en transformatorstation cirka 10 mil norr om Stockholm. Uppdraget, som är Empowers första på stationssidan för Vattenfall, är en totalentreprenad som kommer utföras som en ”ABT06”. Det innebär att Empower tar ansvar för, och levererar, allt från design, rivning, byggnation, dokumentation med mera till idrifttagning och slutbesiktning. Stationen är samägd mellan Vattenfall och Svenska Kraftnät som ställer höga krav på dokumentation, säkerhet och processer.

– Vi har stort förtroende för Empower och deras arbetssätt. De sätter säkerheten i första rummet vilket är en av anledningarna till att vi valt dem för det här uppdraget, säger Håkan Jacobsson, strategisk inköpare på Vattenfall i ett pressmeddelande.

Stationen har en spänningsnivå på 220/70/20 kilovolt och förser även ett stort närliggande bruk med el vilket gör att det är av största vikt att tidplaner följs och inga onödiga avbrott inträffar.

– Vår projektledare Håkan Eriksson är mycket erfaren och till sin hjälp har han dessutom erfarna konsulter som är vana av den här typen arbeten i stationer, säger Anders Enbom, affärsområdeschef inom Power Network Services på Empower i pressmeddelandet.