Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Förbättrar strömsäkerheten i östersjöregionen

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Peter Höök - 03 feb 2016

ABB har driftsatt och överlämnat LitPol-länken till den litauiska stamnätsoperatören Litgrid. HVDC-länken som kopplar ihop Litauens och Polens elnät gör inte bara elhandel möjlig mellan de båda länderna, utan gör också strömförsörjningen i regionen starkare och säkrare genom att öppna nya energikällor över gränserna. LitPol-länken ingår i Europeiska unionens initiativ Östersjöringen, som har till mål att koppla ihop elnäten i nio länder runt Östersjön, det vill säga Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland och Lettland. Nu sluter LitPol-länken ringen.

Från ABB i Ludvika levereras HVDC transformatorer, shuntreaktorer, ventiler, kontrollsystem, kondensatorer och avledare. Kylsystemet kommer från ABB i Landskrona. 

Genom att förena ländernas olika elresurser skapas många fördelar. Om det råder brist på en resurs eller den är dyr, går det att generera och dela mer kraft från mer tillgängliga och billigare resurser, och toppar i efterfrågan i olika regioner kan täckas genom att överföra ström genom Ringen. Hittills hade Litauens elnät bara varit anslutet till elnäten i Lettland, Estland och länderna till öster. LitPol-länken är ABBs femtonde förbindelseledning bara i östersjöregionen.