Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Självkörande bilar förenklar logistik

Foto: VTI
Foto: VTI
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2016

En bil flyttas upp till 30 gånger från tillverkningslinan till dess att den når återförsäljaren. Idag får en förare för varje gång hoppa in i bilen och köra till nästa placering. I projektet Born To Drive utvecklas en lösning som både ska vägleda bilarna till rätt plats vid rätt tid, och övervaka området så att inga incidenter uppkommer. Målet är att demonstrera en tillämpning på ett fabriksområde sommaren 2017.

– Genom samarbetsprojektet Born To Drive bygger många parter viktig och ny kunskap för att utveckla och möta framtidens behov. En väsentlig del i sammanhanget är att ta reda på hur regelverk bör anpassas och hur ansvarsfrågor påverkas när bilar ska köra utan förare, säger Arne Nåbo, forskare och projektledare på VTI i ett pressmeddelande.

Sverige har en ambition att ta ledningen i utvecklingen av automatiserade transportsystem.  Born To Drive kommer att bygga kunskap i en tidig och begränsad tillämpning vilket blir värdefulla lärdomar och erfarenhet in till övriga projekt inom området, inte minst till det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.