Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Sigma om prediktivt underhåll

Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2016

Glöm driftstopp, dyra reparationer av maskiner och tänk dig istället en effektiv driftsäker produktion, smidigt underhåll, och en tryggare och miljövänligare arbetsplats. Hur är det möjligt? Vi frågar Hans Hellström som är försäljningsansvarig för underhållssystem på Sigma. – En ständig utmaning är att maximera produktionen för landets stora fabriker och då får maskinerna inte stanna. Därför har också underhållet utvecklats, inte minst med hjälp av moderna underhållssystem som bland annat underlättar ett mer planerat förebyggande underhåll. Men ändå sker det mer eller mindre allvarliga haverier nästan varje dag med produktionsbortfall som följd, säger Hans.

– För en underhållschef är det vardag att sitta med ett antal felanmälningar på maskiner som gått sönder och som akut måste lagas för dyra pengar. Eller att planera in det återkommande förebyggande underhållet utan att vara helt säker på att det är ett optimalt serviceintervall. Tänk då att kunna veta när en maskin är på väg att gå sönder, ja då skulle jag kunna styra underhållet mycket mer precist och vi skulle inte ha lika många haverier, samtidigt som underhållsarbetet blir effektivare genom att det blir mer planerat och vi får färre brandkårsutryckningar. Hur långt borta är vi ifrån denna möjlighet?

– Vi är inte långt borta, det handlar om moderna systemstöd för prediktivt underhåll, vilket revolutionerar sättet vi underhåller maskinerna i våra fabriker och kan öka konkurrenskraften i en typisk lågmarginalverksamhet som en anläggningsintensiv verksamhet ofta är.

Berätta mer, hur går det till?

-Varje bransch kommer att förändras. Snart är alla våra saker och platser uppkopplade. Intelligenta nätverk av sensorer som hela tiden känner av tillstånd och kommunicerar sinsemellan, och med oss. Det enorma dataflödet gör att vi kan upptäcka helt nya mönster som möjliggör smarta och innovativa lösningar inom alla branscher. Det är bara fantasin som sätter gränserna säger Hans. Vad innebär detta konkret för underhållet?

– En modern fabrik har redan idag 1000-tals givare som mäter en mängd olika saker som temperaturer och tryck, men mest används givarna för att styra kvaliteten i produktionen eller att säkerställa miljö och säkerhet. De flesta industrier har även punktlösningar för tillståndsövervakning t.ex. vibrationsmätning av lager.

– Och tänk, fortsätter han, tänk om man kunde göra något mer av all data som redan finns, tänk om alla dessa signaler sammantaget vittnar om hur maskinerna mår och att man kunde använda det till att även styra underhållet bättre. Detta är vad vi kallar för prediktivt underhåll. Det handlar om att samla all data på ett och samma ställe, bearbeta och analysera data i realtid och med hjälp av prediktiva modeller automatiskt skicka underlag till verksamhetssystemen som till exempel ett underhållssystem. Kan du berätta lite mera om ert projekt tillsammans Pågen?

– Ja visst, vi har just nu ett projekt tillsammans med Pågen, där vi provar tekniken i en enskild maskin till att börja med för att samla erfarenhet och kunskap om hur tekniken kan utveckla verksamheten, säger Hans.

Bakgrunden är att på bageriet i Göteborg bakas det dygnet runt, och just på kvällarna tillverkar Pågen sina gifflar. Allt för att de ska kunna levereras färska på morgonen nästa dag till hela Sverige och även utanför landets gränser. Tillverkningen sker i flera moment och mellan två stationer åker bullarna på ett transportband. Där är rullagren en viktig ingrediens. Fungerar inte de, blir det tvärstopp i produktionen.

– Och det är där vi med hjälp av sensorer mäter vibrationerna i transportbandets rullager, fortsätter Hans. Man vet nämligen att vibrationerna ökar när ett haveri närmar sig. Frågan är bara hur långt innan? Och hur stora vibrationerna är strax innan driftstoppen är ett faktum? Detta är ett bra exempel på hur vi med små medel kan utveckla arbetet med prediktivt underhåll, säger Hans och fortsätter, vi står inför en revolution när det gäller Internt of Things och dess användbarhet för utvecklingen av vårt arbete med underhållsfrågor - och mitt tips är att tänka stort men att börja smått.

Källa: Sustainability Circle