Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Alucrom utför avancerad ytbehandling

Foto: Alucrom
Foto: Alucrom
Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2016

Alucroms utför blästring och målning av stålkonstruktioner samt ytbehandling av cisterner både invändigt och utvändigt. Företaget applicerar även ”fireproofing” speciellt anpassat för kolvätebränder. För detta innehar Alucrom ett utförandecertifikat. Sprutmetallisering med ren aluminium eller en legering av zink och aluminium tillhör också en spetskompetens som efterfrågas inom petroleumindustrin.

Under januari 2016 har Preem Raffinaderi valt att skriva ett långtidskontrakt, 3 + 2 år, med Alucrom för all underhållsmålning på båda raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. I Alucroms uppdrag ingår blästring och målning av rör- och stålkonstruktioner, invändig- och utvändig cisternmålning samt brandskyddsmålning för kolvätebränder.

En stark bidragande orsak till att Alucrom fick kontraktet i konkurrens med andra bolag var företagets kompletta certifiering inom kvalitet, miljö samt inom HMS & arbetsmiljö. Detta tillsammans med företagets projektförmåga och utrustningspark, som möjliggör genomförandet av flera stora entreprenader på olika ställen samtidigt, var avgörande i Preems beslut att skriva kontraktet med Alucrom.