Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Ny internationell standard för UPS:er

Foto: Eaton
Foto: Eaton
Publicerad av
Peter Höök - 11 feb 2016

Efter en rad noggranna tester har Eaton kunnat bekräfta att deras befintliga produkter med avbrottsfri kraft, UPS, både uppfyller och överskrider kraven i de planerade ändringarna av den internationella standarden IEC 62040: "Utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar".

I kombination med företagets position inom krafthantering och kunskaper om branschen innebär detta att Eaton kan erbjuda administratörer för IT- och datacenter expertråd om hur den nya standarden ska tolkas, så att de i sin tur kan säkra driftssäkerheten och den kontinuerliga verksamheten för sina företag.

– I och med ändringarna i IEC 62040 blir det obligatoriskt för UPS-tillverkare att ange antingen värdet för korttidsström eller värdet för villkorlig kortslutningsström för sina produkter. Vi välkomnar den här utvecklingen, eftersom pålitlig information om dessa värden är nödvändig för att utforma system som är säkra även vid extrema feltillstånd. Även om de lägsta värdena för korttidsström och värdet för villkorlig kortslutningsström som krävs anges i ändringen, händer det ofta att de faktiska felaktiga strömnivåerna överstiger dessa. Det är viktigt att de som designar systemen tänker på detta när de väljer produkter, så att produktens värden överstiger anläggningens felströmsnivåer och kan användas på ett säkert sätt vid installation, säger Janne Paananen, teknikansvarig på Eaton i ett pressmeddelande.