Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Ny huvudvattenledning i Trollhättan driftsatt

Foto: Trollhättan Energi
Foto: Trollhättan Energi
Publicerad av
Peter Höök - 12 feb 2016

Nu har den nya huvudvattenledningen genom Stallbacka tagits i drift. Ledningen är en av de två huvudledningar som förser hela Trollhättan med vatten.Det är 800 meter ny vattenledning, från Nevs och vidare utmed Flygfältsvägen, som sedan i januari är i drift. Behovet av att byta ledningen hade funnits ett tag, då det varit återkommande problem med läckor.

Som vi tidigare berättat använde sig Trollhättan Energi av unik rörspräckning för att byta ut den gamla ledningen mot en ny och större ledning i polyeten. Rörspräckning innebär att det nya röret dras igenom det gamla med hjälp av hydraulik. En rörspräckning i så här stora dimensioner, den nya vattenledningen har en diameter på 710 millimeter, har aldrig tidigare gjorts i Sverige.

Bilden visar hur man använder en stor kudde, en så kallad polypig, för att rengöra ledningen från smuts. Man matar in kudden i ena änden och sätter sedan på vatten med fullt tryck. Kudden åker då igenom hela ledningssträckan och tar med sig de smutspartiklar som finns. Efteråt måste man också ta fyra av varandra oberoende vattenprov för att säkerställa att det inte finns bakterier i ledningen innan vattnet släpps på till kunderna.  

Nu är Trollhättan Energi redan igång med planeringen för att byta nästa del av vattenledningen. Då handlar det om cirka 1,5 kilometer ledning genom Stallbacka-området och fram till E45, i höjd med tennishallen och Siemens.

– Här kommer vi lägga om ledningen på en annan sträcka utmed en gång-/cykelväg, för att göra den mer lättillgänglig ifall något händer. Därför är det inte aktuellt med rörspräckning utan snarare traditionell schaktning, säger Olof Dahlgren, VA-ingenjör på Trollhättan Energi i ett pressmeddelande.