Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Eltel bygger om högspänningsstationer i Polen

Foto: Eltel
Foto: Eltel
Publicerad av
Peter Höök - 12 feb 2016

Eltel har tecknat två kontrakt med den polska kraftnätsoperatören PSE S.A. för ombyggnad av två högspänningsstationer i regionerna Jasiniec och Joachimow i Polen. Stationsprojektet i Jasiniec är ett totalåtagande omfattande komplett ombyggnad av en existerande 220/110 kilovolt transformatorstation inklusive ett helt nytt 400 kilovolt ställverk. Projektet inkluderar tillståndsberedning, konstruktion, bygg och anläggningsbyggen, montage och idrifttagning av utrustningen samt tillhörande kontroll och hjälpsystem i stationen. Stationsprojektet i Joachimow är också ett totalåtagande omfattande allt från konstruktion till idrifttagning och överlämnande till kund. Båda kontrakten kommer att starta under 2016. Projektet i Jasiniec kommer att avslutas i slutet av 2019 och projektet i Joachimow avslutas i början av 2019.

De erhållna projekten är del av ett större investeringsprogram som PSE genomför och som omfattar 1 770 kilometer av nya 400 kilovolt och 220 kilovolt transmissionslinjer samt 200 kilometer och 1 220 kilometer uppgraderingar av 400 kilovolt respektive 220 kilovoltexisterande transmissionslinjer. Investeringsprogrammet kommer att bidra till att förstärka och utöka det nationella polska kraftnätet när det gäller energiöverföring och anslutningar av nya genereringskällor. 

– Den senaste tidens kontrakt på både luftlednings- och transformatorstationsprojekt från PSE är ett bevis på Eltels konkurrenskraft på den polska marknaden. Eltel kan erbjuda ett komplett paket med allt från omfattande konstruktion till en lyckad idrifttagning, som bygger på vår långa erfarenhet och den plattform vi har för specialiserade transmissionsresurser och kunskap i Polen. De nya kontrakten kompletterar vår övergripande orderstock på ett bra sätt och bidrar till en stabil utveckling av verksamheten framöver, säger Fredrik Menander, President, Power Transmission på Eltel i en pressrelease.