Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Branschen laddar inför Underhåll 2016

Foto: Svenska Mässan
Foto: Svenska Mässan
Publicerad av
Peter Höök - 15 feb 2016

Branschrelaterad forskning och högintressanta utvecklingsprojekt får stort utrymme på Underhållsmässan, 8-11 mars på Svenska Mässan i Göteborg. Nya forskningsrön visar den jättelika potentialen i moderna, digitala underhållssystem:

– Uppemot en tredjedel av energiåtgången i produktionsfasen kan sparas in, säger Anders Skoogh, docent på Chalmers i ett pressmaterial från Svenska Mässan.

– Det pågår en intensiv utveckling just nu. För Underhållsmässan som mötesplats är det av centralt intresse att spegla det som sker. Vår avsikt är att knyta ihop praktiskt företagande med akademi, utbildning och framtidens behov av kompetensförsörjning. Det kommer att visa sig i ett flertal ytor på mässgolvet, men också i en rad seminarier, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhåll.

En av utställarna är forskningsinstitutet SICS, som ägs gemensamt av staten och industrin. På mässan presenteras samverkansprojektet Future Industrial Services Management, där man bl a utvecklat en simulator som kan jämföra olika underhållsstrategier och affärsmodeller.

– Vi har två fallstudier. En gäller tågunderhåll, en gäller gasturbiner. Där jobbar vi också med specifika underhållsproblem, till exempel optimering av underhåll av tåghjul, berättar Åsa Rudström, Seniorforskare på SICS. Inhämtning av stora mängder data och sensorer som talar om exakt status används för att kunna planera underhållet bättre och bara underhålla när det behövs. På så sätt sparas pengar, arbete och miljö.

Många underhållsplaner idag är av typen ”dörrarna på det här tåget måste underhållas var 14 000:e kilometer” är ineffektivt. Alla fattar ju att dörrarnas slitage beror på hur ofta de öppnas. På pendeltåg öppnas de väldigt ofta, på fjärrtåg mer sällan. Dessutom vet man till exempelatt dörrarna i tågets ändar används mer än de i mitten. Idealet är ett tillståndsbaserat underhåll, där det mesta sker automatiskt, enligt Åsa Rudström:– Men vi måste även jobba mer med attityder, till exempel uppfattningen att underhåll är bara en kostnad, med organisation, affärsmodeller och på datasidan.En annan viktig aktör på årets Underhållsmässa är Sustainability Circle, en tankesmedja kring industriell hållbarhet där ett 50-tal företag samarbetar.Chalmers tekniska högskola är en aktiv partner och medverkar med tre seminarier från stora scenen och ytterligare åtta i montern.

– Vi tar bland annat upp förväntningar på hur underhåll kommer att förändras de närmaste 20 åren. Vi ger också exempel på hur man, genom analys av stora datamängder, hittar kritiska maskiner i en fabrik och hur man kan underhålla dem bättre., säger Anders Skoogh, docent och ansvarig för mastersprogrammet produktionsutveckling.

Mycket handlar om Internet of Things, som i sin tur har en stark koppling till ökad kompetensförsörjning. I montern medverkar därför även Chalmers Professional Education, som ansvarar för utbildningen mot företag.

– När det gäller hårdvara, till exempel olika typer av sensorer, finns mycket framme redan idag. Vad som händer är att de blir mer tillgängliga och billigare i förhållande till sin prestanda. Vad som krävs på underhållssidan är att få in mer ingenjörskompetens för att lära sig ta vara på de här stora mängderna data. På så vis får man ett mycket skarpare beslutsunderlag än vad man har idag., förklarar Anders Skoogh.

Han understryker också vikten av att hitta ett samspel mellan nya typer av sensorer och äldre maskiner.

– Det är inte så att man kan slänga ut allt det gamla och installera en 4.0-fabrik. Utmaningen ligger i att kunna integrera nya sensorer, nya digitala verktyg och kunna jobba med den maskinpark som redan finns.