Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Sigma kartlägger underhållsbranschen

Foto: Sigma
Foto: Sigma
Publicerad av
Peter Höök - 15 feb 2016

Ny teknik revolutionerar underhållsbranschen. Genom att kombinera information från sensorer med prediktiva analyser kan driftstopp förutses och hela det förebyggande underhållsarbetet optimeras. Fler och fler industrier hakar på och använder sig av tekniken. Men i vilken utsträckning?

För att hjälpa företag att ta reda på var de står i förhållande till andra inom samma bransch, gör Sigma nu en unik undersökning och kartläggning. Tack vare undersökningen kan industrier inom olika segment få svar på frågor som: hur ser vårt underhåll ut, ligger vi i framkant eller står vi långt efter andra i vår typ av industri.

Företag inom industrin har fått en enkät att besvara för att skapa en bred bild av deras nuvarande underhållsverksamhet och vad de ser som viktiga trender. Resultatet kommer sedan att exklusivt presenteras för de som deltagit i enkäten i samband med Underhållsmässan den 8-11 mars.