Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Renoveringen av Göta kanal påbörjas

Foto: Göta kanalbolag
Foto: Göta kanalbolag
Publicerad av
Peter Höök - 16 feb 2016

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes i början av 1800-talet. Projektet, som kallas Göta kanal 2.0, innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften ska säkras för många år framöver. Projektet inleds med två omfattande arbeten i Söderköping som är betydande för att kunna hålla kanalen öppen. Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner. De två första delprojekten som nu påbörjas är ett omfattande arbete med att täta slussen i Söderköping och ett stort markarbete för att kontrollera vattenflödena i Mariehov väster om Söderköping.

— Med tanke på att beslutet kring finansieringen kom så sent som i oktober känns det fantastiskt att vi redan nu är igång med flermiljonsprojekt. Båda två uppstartade projekten är viktiga för att kunna säkra Göta kanal. Tidsplanen är tight, men arbetena beräknas vara färdiga innan kanalen öppnar för båttrafik i maj, säger Anders Donlau, vd på Göta kanalbolag.

— Vi kommer lära oss enormt mycket av dessa två inledande projekt som sedan kommer ligga till grund för kommande renoveringar i vårt arbete med att bevara och ta ansvar för det kulturhistoriska byggnadsverket, avslutar Anders Donlau.

Området kring Söderköping, hela vägen från Asplången till Mem, är instabilt med djupa lager av lera. Redan när kanalen byggdes kände man till de dåliga markförhållandena, men underhållet och skötseln av diken, bigravar och kulvertar har under åren blivit eftersatta samtidigt som nya lagar och krav har tillkommit.