Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Villaägare vägrar snöröja kommunala gator

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Publicerad av
Peter Höök - 16 feb 2016

8  av 10 husägare vill att kommunen tar ansvar för snöröjning och halkbekämpning av de kommunala gångbanor som finns utmed husägarnas tomtgränser. Det framgår i en ny undersökning från Villaägarna. I många kommuner ligger i dag ansvaret på fastighetsägarna.

Ansvaret för snöröjning utmed tomtgränsen skiljer sig mellan landets kommuner. I över hälften av de kommuner som Villaägarna granskat vilar ansvaret för att snöröja och halkbekämpa de kommunala gångbanorna som ligger utmed tomtgränserna, på fastighetsägarna. Något som småhusägarna själva vill ändra på enligt de enkätsvar som Villaägarna fått in. Villaägarna kräver nu att lagen ändras och att kommunerna tar över ansvaret.

– Villaägarnas undersökning visar att bäst före datum har gått ut för k ommunernas möjlighet sedan 1868 års ordningsstadga, att tvinga småhusägare till arbetsbeting, att skotta kommunala gångbanor. När en enda kommunal traktor på några timmar effektivt kan snöröja tusentals meter gångbana, är det häpnadsväckande att kommunerna istället vill kommendera ut ett uppbåd småhusägare med snöskyfflar. Villaägarna kräver att lagen ändras så att småhusägare inte ska tvingas skotta de kommunala gångbanorna , säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna i ett pressmeddelande.

Resultatet baseras på en undersökning som skickades ut till Villaägarnas medlemmar. Totalt besvarade 8 400 hushåll