Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Linköping rustar upp ledningsnäten

Foto: Linköpings kommun
Foto: Linköpings kommun
Publicerad av
Peter Höök - 17 feb 2016

Nu fortsätter framtidssäkringen av ledningsnätet i Linköping. Våren och sommaren 2015 renoverades ledningarna mellan Torkelbergsgatan och Drottninggatan. Nu är det dags för etapp två som är sträckan mellan Storgatan och Järnsvägsgatan. Gamla fjärrvärme- och vattenledningar byts ut, spillvattenledningar renoveras, elnätet stärks upp och samtidigt läggs optokabel för bredband via fiber.

Förberedelserna för arbetet påbörjas redan lördagen den 20 februari då ett ventilbyte görs under ett dygn. Fram till början av april kommer ett antal liknande mindre arbeten att utföras i området. Det innebär att biltrafiken kommer att ledas om under tiden förarbetet pågår.

Från och med början av april stängs hela sträckan Storgatan – Järnvägsgatan av för fordonstrafik. Trafik till och från fastigheterna kommer att vara möjlig och Östgötatrafikens bussar kommer att gå som vanligt, men resten av trafiken leds om. Avstängningen kommer att skötas med hjälp av flaggvakter dagtid och trafikljus kvälls- och nattetid.