Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Field device integration – FDI – är nu svensk standard

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Publicerad av
Peter Höök - 19 feb 2016

FDI – den teknik som beskrivs i IEC 62769 – har tagits fram som svar på den stora utmaningen inom industriell processtyrning – att integrera och versionshantera fältenheter och delsystem från olika leverantörer.

Idag finns det huvudsakligen två tekniker för integrering av olika enheter, EDDL, IEC 61804 och FDT, IEC 62453. De representerar olika sätt att angripa frågan och överlappar delvis varandra. Olika systemleverantörer har tagit ställning för den ena eller andra tekniken, vilket orsakar problem och kostnader för utrustningsleverantörer och slutanvändare. Flera stora leverantörer av automationssystem har därför gått samman i projektet FDI, för att få EDDL och FDT att fungera ihop och för att förbättra livscykelhantering och interoperabilitet i de sammansatta systemen. FDI stöder dessutom användningen av den tjänsteorienterade arkitekturen i OPC-UA, IEC 62541.