Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Talkpool listas på på Nasdaq First ?

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Publicerad av
Peter Höök - 19 feb 2016

TalkPool har beslutat att undersöka möjligheterna att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North. TalkPool är en oberoende specialist som designar, implementerar och driver telekomnät samt tillhandahåller skräddarsydda lösningar på den snabbt växande IoT-marknaden. Bolaget har varit lönsamt sedan starten 2001 och vuxit utan extern finansiering. TalkPool omsatte 10 miljoner euro under verksamhetsåret 2015 och vid årsskiftet uppgick Bolagets orderbok till 12 miljoner euro, varav cirka 10 procent omfattar kontrakt inom IoT.

– TalkPool har sedan starten 2001 varit en stark och långsiktig servicepartner till flera av världens ledande telekomleverantörer och operatörer. Därutöver har vi nyligen tagit steget in på den spännande IoT-marknaden som är i många globala teknikbolags fokus, där vi är en av få aktörer med både konkreta lösningar och kundavtal på plats. Sammantaget har vi en attraktiv plattform för såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv och såväl styrelsen som ägarna gör bedömningen att en listning är ett logiskt steg för att ytterligare stärka förutsättningarna för Bolaget., säger Magnus Sparrholm, Styrelseordförande i TalkPool i ett pressmeddelande. – 2016 blir ett mycket händelserikt år för TalkPool. Vår orderbok ger oss goda förhoppningar om en stark tillväxt – både avseende vår serviceverksamhet för telekomnät men också för vår spännande IoT-satsning. Den planerade listningen är en viktig del i vår utveckling som bidrar till att stärka våra förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar inom IoT, säger Erik Strömstedt, VD på TalkPool i pressmeddelandet.