Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

Smart Maintenance med hjälp av Internet of Things

Bild: Wikimedia Commons
Bild: Wikimedia Commons
Publicerad av
Peter Höök - 22 feb 2016

Hållbar konkurrenskraft för svensk industri under det kommande decenniet förutsätter en ny syn på underhåll. Industrin kommer att behöva nya underhållsstrategier som bygger på ny kompetens, automatisering och digitalisering. I denna workshop, anordnad av Sustainability circle, får man ta del av tre case med fördjupningar och där man kan ställa frågor och försöka hitta lösningar, samband och idéer. Hur kan man skapa ett smart maintenance med hjälp av Internet of things? Workshopen hålls i Stockholm den 7:e april.

Under workshopen visar Veolia hur man arbetar i ett “smart cities”-projekt i Lyon, Frankrike. Genom att installera sensorer i ledningsnätet för vatten ges möjlighet att genom dataanalyser, teknisk kompetens och förändringsarbete uppnå betydande skillnader. Ta del av hur detta ska minska läckage, energiåtgången och reducera utsläppet av växtgas, samtidigt som det leder till minskade operativa kostnader och bättre kontroll på vattenkvaliteten.

Sigma är en leverantör som skapar lösningar inom IoT och prediktivt underhåll. De presenterar ett projekt som handlar om prediktion av störningar hos en transportör till Pågen och hur man genom prediktivt underhåll lyckades undvika produktionsstopp. Det ges också en översikt inkl. demo av hur en kommersiell lösning kan se ut och exempel på var den används.

Fortum sitter idag på en stor mängd mätdata från sensorer och givare som finns ute i deras verksamhet. De tittar nu på hur de på bästa sätt kan analysera och använda den data de redan har för att dra nytta av den i deras verksamhet, vilken ytterligare data som behövs och vilket värde detta kan skapa för dem i deras affär. Här ges du chansen att lyssna på, lära dig av och ge input till Fortum i ett skede när frågeställningarna kanske är som störst.