Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Kapacitetsbrist bakom minskat byggnadsunderhåll

Foto: Industrifakta
Foto: Industrifakta
Publicerad av
Peter Höök - 22 feb 2016

Industrifakta beräknar att den totala volymen byggnadsunderhåll under 2015 växte med knappt 3 procent. Det betyder att utfallet låg i linje med den prognos för byggnadsunderhållet som sattes under hösten förra året.

Prognosen för de kommande åren är försiktig och visar endast en svag ökning med 1-2 procent per år 2016-2018. Industrifaktas panel med större fastighetsföretag och bostadsbolag har även de modesta förväntningar på utvecklingen för byggnadsunderhåll.

Ökad kapacitetsbrist och stigande priser i utförarleden i takt med att byggandet av bostäder ökar kan minska möjligheterna till att genomföra löpande byggnadsunderhåll hos kommersiella fastighetsägare.