Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

Ericsson i nytt samarbete med Geely

Foto: Geely
Foto: Geely
Publicerad av
Peter Höök - 23 feb 2016

Ericsson meddelar ett samarbete inom uppkopplade bilar med kinesiska fordonstillverkaren Geely, som bland annat äger Volvo Cars. EricssonsConnectedVehicleCloudärenplattform somgör det möjligt förapplikationsutvecklare ,statliga organisationer, företag ochfordonstillverkare för att nåförare och passageraremedtjänster och information.

Inledningsvis kommerGeelyAutokunder tillgång tillsmartphone program somgör det möjligt fördematt fjärrövervaka ochaktiverarfordonssystem.Funktionalitetinkluderarövervakningav motorsystem,bränsleförbrukningen och förväntadeintervall,samtaktivering avvärme,ventilation ochluftkonditioneringssystem ochlåsningellerupplåsningav fordon.EricssonochGeelyAutokommer att upprätthålla endynamiskApp Store,att kundenalltidhartillgång till de senasteinnovativatjänster och tillämpningar.

Samarbetet inleds med avancerande säkerhets- och underhållstjänster och ska senare även innefatta kommunikationslösningar fordon-till-fordon- och fordon till-infrastruktur samt slutligen även självkörande fordon.