Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

Hög investeringstakt i stamnätet för el

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Publicerad av
Peter Höök - 24 feb 2016

Svenska kraftnät har lämnat sin investeringsplan för 2017 – 2020 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till 14,2 miljarder under fyraårsperioden. Det är inte minst investeringarna i stations- och ledningsförnyelser samt stationer för uppsamling av vindkraftsproduktion som driver investeringarna. Totalt förnyas närmare 30 ledningar och stationer. Stor volym tillfaller också en ny ledning i östra Sverige och Gotlandsförbindelsen.

– Drivkrafterna för nätinvesteringarna är anslutning av förnybar elproduktion, förbättrad marknadsintegration och åtgärder för att bygga bort överföringsbegränsningar i det svenska nätet. Därtill kommer ökade reinvesteringar i ett åldrande stamnät, säger generaldirektör Mikael Odenberg i ett pressmeddealnde.

Också inom det särskilda uppdraget som elberedskapsmyndighet, att hantera störningar i elförsörjningen, ökas investeringarna.

– Med fortsatt urbanisering och samhällets ökade elberoende behöver förmågan att bibehålla och utveckla bland annat reparationsberedskap och telekommunikationer inom elförsörjningen öka ytterligare enligt vår bedömning, säger Mikael Odenberg.