Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

150 miljoner uppkopplade prylar i Norden 2020

Bild: Creative Comons
Bild: Creative Comons
Publicerad av
Peter Höök - 25 feb 2016

Sakernas internet, Internet of Things,  IoT, fortsätter växa i de nordiska länderna. Enligt en ny rapport från TeliaSonera och Arthur D. Little har att antalet uppkopplade saker ökat med 16 procnet sedan förra året. Om fem år kommer vi att ha fem uppkopplade saker per person på en marknad som omsätter 12 miljarder euro. Det är den uppkopplade bilen som går i bräschen – och det här är bara början.

– Vi har bara skrapat på ytan av sakernas internet men vi vet att den här revolutionen innebär helt nya och fantastiska möjligheter för människor, företag och samhället i stort. Hus och hem blir säkrare, städer smartare och företag mer innovativa och konkurrenskraftiga. När saker kopplas upp och börjar kommunicera skapas nya arenor för förändring, säger Hans Dahlberg, chef för TeliaSoneras globala IoT-tjänster i ett pressmeddelande.    – Vi står inför en avgörande tid. De som omfamnar sakernas internet kommer att vara morgondagens digitala ledare i Norden, säger Martin Glaumann, Partner, Arthur D. Little i pressmeddelandet.

Rapporten visar på en tydlig trend där uppkopplade saker i allt större utsträckning kommunicerar med varandra. Det innebär till exempel att den uppkopplade bilen på sikt blir en del av ett intelligent transportsystem, vårdutrustning kommer att ingå i patientnära vårdprocesser oberoende av vårdgivare inom hälso- och sjukvård och uppkopplade hus och byggnader skapar smarta städer.    TeliaSonera och ADL uppskattar att intäkter från sakernas internet kommer att växa med 17 procent per år till 2020. Den nordiska marknaden för sakernas internet kommer då att omsätta 12 miljarder euro och bestå av 150 miljoner uppkopplade och kommunicerade saker.