Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Utveckla istället för avveckla lågtrafikerade banor

Trafikverket
Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 26 feb 2016

Utveckla istället för att avveckla trafiken på de banor som Trafikverket kallar lågtrafikerade banor. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar om Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.

Svensk Kollektivtrafik anser att det behövs särskilda statliga investeringar i banor för regional trafik som ger kort restid, hög turtäthet och hög kapacitet. För att minska punktlighetsproblemen och långsiktigt sänka underhållskostnaderna måste även resurserna till järnvägsunderhåll öka så att Trafikverket kommer tillrätta med det eftersläpande underhållet till år 2029.

Svensk Kollektivtrafik anser inte att, som Trafikverket föreslår, standarden på lågtrafikerade banor där det i dag går regional persontågstrafik ska sänkas eller att dessa banor ska stängas. I stället bör Trafikverket ta fram en strategi för hur det lågtrafikerade järnvägsnätet ska prioriteras.