Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Utbildningar för en smart industri

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Publicerad av
Peter Höök - 29 feb 2016

Nu drar Sustainability Circle igång sin utbildningssatsning. Man har valt att kalla den Education Arena. Visionen för Education Arena är att skapa en gemensam utbildningsplattform för alla huvudmän i tankesmedjan. Genom Education Arena vill Sustainability Circle ta ledningen i utbildningsfrågorna kring "smart maintenance" och koppla den tydligt till smart industri och hållbar teknisk utveckling.

Utbildningen utgår från FNs definition av hållbar utveckling och mynnar ut i hur företag kan göra ”verkstad” av hållbarhetsarbetet med hjälp av Smart Maintenance. Utbildningen går igenom de verktyg för hållbarhetsarbete som tankesmedjan Sustainability Circle tillsammans med drygt 55 huvudmän från näringslivet, institutioner och akademin tagit fram de senaste åren. den visar hur underhåll bidrar till teknisk hållbarhet, hur man fattar ekonomiskt hållbara beslut på underhållsområdet med hjälp av en hållbarhetsräkning och vilken roll och ansvar tekniker och ingenjörer inom underhåll kan utöva för att bidra till industriell hållbarhet.

Efter utbildningen Smart start kan man fördjupa sina kunskaper och diplomera sig till Hållbarhetsingenjör. Denna utbildning görs i samarbete med SKF. Utbildningen är på totalt 9 dagar.