Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

Bred tillsyn för att få ner olyckstalen inom tillverkningsindustrin

 Foto: Arbetsmiljöverket
Foto: Arbetsmiljöverket
Publicerad av
Peter Höök - 29 feb 2016

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730 000 inom tillverkning och partihandel. Inom tillverkning är det nästan dubbelt så vanligt, 11 av 1 000, att råka ut för skador jämfört med snittet på 6 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 förvärvsarbetande. Partihandeln tampas med många truckolyckor, med otäcka skador som konsekvens.

– Vi inspekterar arbetsplatser där statistiken över olyckor och sjukdomar står stilla, på hög nivå, alltså där risken för ohälsa är stor, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

De flesta olyckorna sker då arbetstagare tappar kontrollen över maskiner och verktyg. Många halkar, snubblar och faller. Ett brett spann av yrkesgrupper får nu sin arbetsmiljö granskad. Bland dem: truckförare, lagerassistenter, underhållsmekaniker, maskinoperatörer, köttstyckare, sågarbetare, och anställda inom papperstillverkning. Även inredningssnickare och kundservicearbetare kan vänta sig inspektion av sin arbetsplats under året. De flesta brister i sitt förebyggande arbete

I förra årets tillsyn besökte Arbetsmiljöverket drygt 2 000 arbetsställen. 80 procent fick krav. Vanliga krav handlade om plan vad gäller krishantering och planerat underhåll och tillsyn av maskiner. Men det vanligaste kravet var att införa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete. – Arbetsgivarna ska i tid hitta riskerna, i dialog med arbetstagarna, inte vänta tills olyckan redan varit där. Att rapportera och analysera allvarliga händelser som kunde ha lett till värre olyckor är oerhört viktigt för att jobba förebyggande, säger Håkan Olsson.