Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

ABB stärker kraftinfrastrukturen i Irak

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Peter Höök - 03 mar 2016

ABB har vunnit en order värd cirka 100 miljoner USD från Mass Global Holding. Ordern omfattar leverans av en kraftanläggning med ett gasisolerat ställverk, GIS, som ska bidra till att integrera 3 000 megawatt elkraft från ett kraftverk som nyttjar Iraks naturgastillgångar. Staten återuppbygger landet, investerar i nationella bostadsprogram och har ambitiösa planer för att utveckla kraftinfrastrukturen för att möta elbehoven. Ordern bokades under fjärde kvartalet 2015.

– Denna avancerade gasisolerade kraftanläggning kommer att bidra till att integrera ny produktionskapacitet genom att utöka kapaciteten och förstärka Iraks kraftinfrastruktur. Projektet kompletterar vår omfattande installerade bas i regionen och stöder Next Level-strategins satsning på tillväxtmarknader, säger Claudio Facchin, global chef för division Power Grids i ett pressmeddealnde.

ABB kommer att ansvara för design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av kraftanläggningenför transmission och distribution, exklusive anläggningsarbeten. Detta kommer att bli Iraks största kraftanläggning för 400/132 kilovolt, utrustad med ett toppmodernt gasisolerat ställverk. GIS-tekniken från ABB kommer att förbättra driftsäkerheten, effektiviteten och säkerheten och samtidigt minimera anläggningens påverkan på miljön och dess behov av underhåll.