Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Omfattande underhållsarbeten på Göta kanal

Foto: Göta kanalbolag
Foto: Göta kanalbolag
Publicerad av
Peter Höök - 04 mar 2016

Delar av de arbeten som ska utföras innan kommande kanalsäsong har sitt ursprung i de upptäckter man gjorde i samband med att kanalen tömdes under hösten 2015. Tömningen gjordes bland annat för att få svar på om vatten tränger in från Hårstorpsdammen i Motala Ström, vilket man kunde konstatera att det inte gjorde. Däremot upptäcktes andra svagheter på sträckan bland annat ett skred som nu ska åtgärdas och stabiliseras. Arbetet är även ett led i det dammsäkerhetsarbete som Göta kanalbolag utför för att säkra Göta kanal. Genomförande av renoveringen i Motala är en förutsättning för att kunna öppna kanalen till sommaren 2016.

– Vi har en tuff tidsplan för att hinna färdigt med arbetena i tid och projektet är anläggningstekniskt komplicerat. Det finns fler arbeten som kommer behöva göras på sträckan, därför kommer den sannolikt behöva tömmas fler vintrar framöver, säger Anders Donlau, vd, Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Projektet i Motala ingår i Göta kanal 2.0 och finansieras av det extra anslag regeringen beslutade om under hösten 2015.