Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Okomplicerat drift- och underhållssystem

Peter Hultqvist, Software Developer på Adductor. Foto: Conventus
Peter Hultqvist, Software Developer på Adductor. Foto: Conventus
Publicerad av
Peter Höök - 11 mar 2016

– Det finns i dag många konkurrerande system men vi tycker att MUR, Maskinutnyttjande i Realtid, har sin största styrka i att det är enkelt att hantera och att det framför allt är pedagogiskt uppbyggt. Det visar tydligt hur effektiva olika arbetslag är och hur de lyckas utnyttja produktionen optimalt.

Det berättar Peter Hultqvist på Adductor som utvecklat programmet. Med ett kontrollprogram som övervakar produktionen är det enklare att fatta ekonomiskt övervägda beslut. Är det bättre att köra en maskin tills en indikerad störning sätter stopp, eller ska man åtgärda avvikelsen?

– Utan bakgrundsdata är det svårt att avgöra vilket beslut som är det bästa i varje given situation. I bland kan en mindre störning inte vara någon stor sak medan i att annat sammanhang kan samma problem stoppa hela produktionen. Vårt program ger underlag för beslutsfattandet.

Av Peter Höök