Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Ny motorteknik ger minskat underhåll

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Peter Höök - 16 mar 2016

Upp till 15 procent lägre energiförbrukning, en avsevärd minskning av kostnader för motorunderhåll och en sänkning av ljudnivån uppnås vid installering av synkron reluktansmotor och drivpaket från ABB på en tillämpning med dubbel extruder. Radius Systems fabrik i Derbyshire, Storbritannien, har 14 extruderingslinjer som tillverkar polyetylenrör från 16 millimeter till 1 200 millimeterm och en formsprutningsanläggning som gör anpassade kopplingar till energibolag för gas- och vattendistribution.

Åtta linjer drivs av likströmsmotorer. Många av dessa är över 20 år gamla. Linje 12 har haft en hög utnyttjandegrad, men det uppstod ofta fel i 182 kW-likströmsmotorn, vilket innebar många driftstopp och ökade underhållskostnader. Företaget beräknar att bara kostnaden för de årliga statiska och dynamiska kontrollerna, byte av borstar och utlokaliserat arbete uppgår till cirka 24 000 kronor per motor.

– Att övervaka driften är avgörande för en installations framgång. Genom övervakningen kan vi exakt fastställa den faktiska energibesparingspotentialen, vilket innebär att vi kan göra en korrekt anpassning av växelströmsmotorn och drivpaketet. Vi kan ofta minska storleken på motor och drivpaket, samtidigt som vi överstiger produktionsmålen, förklarar Phil Nightingale, försäljningsingenjör, IDS i ett presmeddelande.