Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Ökad energieffektivitet genom underhåll

Foto: Maintpartner
Foto: Maintpartner
Publicerad av
Peter Höök - 22 mar 2016

Maintpartner har tagit fram en detaljerad verksamhetsplan för varje avtalskunds produktionsort. I planen ingår förslag om förbättringar avseende t.ex. produktionsprocesser, verksamhetsmodell och fastighetsunderhåll, där energieffektivitet spelar en viktig roll.

– Genom underhållet kan vi göra besparingar i energikostnader och stödja våra kunder i att implementera EU:s energieffektivitetsdirektiv.  Direktivet anger bland annat att stora företag måste genomföra energikartläggningar vart fjärde år. Kartläggningen fokuserar på aktiviteter och åtgärder för förbättrad energieffektivitet. Vi kan hjälpa våra kunder att genomföra dessa åtgärder, säger Peter Jonsson, landschef för Maintpartner i Sverige i ett pressmeddelande.

Vid planering av investeringar i maskiner kan Maintpartner hjälpa till och utvärdera, där energikostnaderna är en del, om det är lönsammast att köpa nya maskiner eller renovera och modifiera existerande maskiner.