Mötesplatsen för dig inom drift- och underhållsbranschen, maj, 23 2017
Senaste Nytt

Datoriserad tillståndsövervakning kräver nya standarder

Foto: SEK
Foto: SEK
Publicerad av
Peter Höök - 22 mar 2016

Med industrins ökade digitalisering ligger det i förlängningen att också automatisera tillståndsövervakning med hjälp av de system som används för mätning och styrning, ”Industri 4.0 kräver underhåll 4.0”. Ett förslag från Tyskland att skriva en internationell standard som ska bana väg för detta – Uniform representation of condition monitoring functions – har antagits av den tekniska kommitté som tar fram internationella standarder för processtyrning.Liknande frågor är aktuella i samband med arbetet med att göra elnäten smartare. En ny del av IEC-standarden för gränssnitt för styrning i distributionsnät handlar om gränssnitt för överföring av underhållsrelaterad information till andra system. Den fastställdes i februari som svensk standard, SS-EN 61968-6, av SEK Svensk Elstandard.

Standarden kommer från den tekniska kommitté som tar fram och underhåller internationella standarder för styrning och automatisering i elnät, IEC TC 57, där svenska intressenter deltar genom spegelkommittén SEK TK 57. IEC TC 57 släpper snart ifrån sig en teknisk rapport, IEC 61850-90-3, om användning av IEC 61850 för automatisk, distribuerad tillståndsövervakning, diagnos och analys.